Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
bbsk_okresy

Ponuka pre obce do 500 obyvateľov v okresoch Krupina, Detva, Zvolen

  

   Vážená pani starostka, vážený pán starosta,

 

dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou spolupráce v mene organizácie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom v  projekte  CLIFF - CLImate is aFFecting us (Klíma nás ovplyvňuje). 

 

V rámci projektu ponúkame pre 9 vybraných obcí do 500 obyvateľov v okresoch Krupina, Zvolen a Detva rôzne aktivity v rámci projektu ako diskusie, workshopy a prednášky pre občanov  počas roku 2021. Aktivity budú zamerané  na zvyšovanie povedomia v oblasti klimatickej zodpovednosti na miestnej úrovni, ktoré aktivujú  obyvateľov  vo vybraných  témach, a to  Ako správne kúriť, Ako zdravo žiť a Ako správne triediť odpad. Aktivity budú realizované interaktívnym spôsobom, tak aby zaujalivšetkých občanov rôzneho vzdelania   z radov zraniteľných skupín, ktorí sú cieľovou skupinou projektu.  

 

Snažíme sa, aby rozvoj slovenského vidieka bol postavený na dobrej spolupráci rôznych  subjektov a na vzdelaných a aktívnych občanoch so záujmom o veci verejné a s úctou k predkom a tradíciám. Na dosiahnutie tohto cieľa bude Vidiecky parlament na Slovensku s Banskobystrickým  samosprávnym krajom presadzovať podporu opatrení a aktivít z  európskych  finančných zdrojov.

Slovenské  dediny  by mali byť územím s čistým a zdravým  životným prostredím, s vybudovanou technickou aj sociálnou infraštruktúrou poskytujúci  pracovné príležitostí a podmienky pre malé a stredné podnikanie, postavených na trvalo udržateľnom využívaní miestnych zdrojov, napríklad v ekologickom poľnohospodárstve a lesníctve, agro a ekoturizme, remeslách, s využitím moderných technológií na vytvorenie čo najvyššej pridanej hodnoty.   

 

Ak Vás ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať do 19.3.2021 navipa@vipa.sk


alebo na tel. čísle 0915 446 538.

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
10. 03. 2021  klima_nas_ovplyvnuje226 kB [pdf]