Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Porada výrobcov bryndze

Na porade výrobcov brynzde bude interpretovať stanovisko  a názory  členov Vidieckeho parlamentu na Slovensku,Ing.Karol Herián,CSc.

Vec: Porada výrobcov bryndze

 Po telefonickom dohovore mi oznámil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR p. Ing. Zsolt Simon  že porada k otázkam legislatívnej ochrany bryndze bude dňa  13. 5. 2011 o 8,00 hod v priestoroch auly Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Botanická 17, Bratislava

Pri predchádzajúcej porade ZCHOK potvrdil, že súhlasí s nasledovným riešením:

1. ZCHOK žiada zachovať Potravinový kódex, časť o legislatíve výroby bryndze v pôvodnom znení. Nesúhlasí s akýmikoľvek zmenami.

2. ZCHOK žiada, aby ŠVPS SR konala v súlade so zákonom a kontrolovala 51 a vyšší podiel ovčej zložky v bryndze.

Zmeny a odstúpenie od týchto dvoch základných požiadaviek majú kontraverzný účinok, podporia falšovateľov a dovoz falšovanej bryndze hlavne z Poľska, Maďarska a Česka. Vzniknutý stav bude likvidačný pre chovateľov oviec. Malý podiel ovčej zložky má priamy vplyv na znižovanie počtu dojných oviec.A práve počet dojných oviec je rozhodujúci pre hlavný príjem z ovčiarstva a to z výroby ovčieho mlieka.

ZCHOK žiada podporiť toto stanovisko Cechu bryndziarov, združenia spracovateľov mlieka, syrov a ovčieho mäsa.

Súčasne Cech bryndziarov upozorňuje na zvolanú poradu v tom zmysle, že časť výrobcov , hoci má schválenú výrobu bryndze ŠVPS v Bratislave v skutočnosti bryndzu nevyrába a zúčastňuje sa len obchodných činností. Žiada preto previesť kontrolu  Výkazov MP 06/12 a následnú kontrolu odvodov DPH z drobného predaja a brať do úvahy spoločenský prínos jednotlivých výrobcov oproti falšovateľom.

Stanovisko Cechu bryndziarov je v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia zo dňa 16. 3. 2011.

Neorganizovaní účastníci jednania žiadame aby predložili relevantné doklady o výrobe a predaji bryndze.

 

Ing. Bohuš Kaliarik, podpredseda Cechu bryndziarov

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  list MP 9 5 201171 kB [doc]