Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Pozvánka na seminár „Slovenský vidiek a jeho vízia“


 Vidiecky parlament na Slovensku, 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, 

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky, New Edu, n.o.

Pozvánka  na seminár „Slovenský vidiek a jeho vízia“  

Seminár sa koná pri príležitosti:  

30. výročia vzniku Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky

Miesto: Penzión HARMÓNIA v Modre, miestna časť Harmónia, Okružná ulica

Termín: 18.-19.mája 2022   

Seminár je určený: Podnikateľom na vidieku, členom Vidieckeho parlamentu SR, SZVTA, MAS, starostom, pracovníkom miestnej samosprávy a pedagógom. 

PROGRAM  18. mája 2022

10:00  – 11:00 hod. Prezentácia účastníkov, ubytovanie a občerstvenie

11:00  – 13:00 hod.  Otvorenie seminára  – Ing. Mária Behanovská, predsedníčka Vidieckeho parlamentu na Slovensku

1. Potravinová bezpečnosť a sebestačnosť v SR

    Ing. Jarmila Halgašová, poslankyňa NR SR

2. Koncepcia moderného pôdohospodárstva v horizonte 2035 -  zástupca MPRV SR

3. Vystúpenie zahraničného hosťa o trendoch vidieckej turistiky v Európe 

4. Poďme spoločne viac zatraktívniť vidiek pre život, prácu a investície                                                Vízia pre atraktívnejší vidiek.  JUDr. Marieta Okienková PhD, SPU Nitra 

5. Príhovor k  30. výročiu založenia SZVTA, odovzdanie pamätných listov  

    Štefan Píri –  Ing. František Mach CSc., SZVTA

13:00 - 14:00 hod.  Obed

14:00 - 14:30 hod.  Nové inovatívne nástroje pre tvorbu politik - Jakub Dvorský, VIPA SK 14:30 - 15:00 hod.  Centrum chuti a Regionálne partnerstvo  -  príklad dobrej praxe            

k rozvoju vidieckeho turizmu založeného na tradíciách a dobrom jedle  prof. Ing. Zuzana  Palková PhD., SPU Nitra

15:00 - 15:30 hod.  Trendy rozvoja vidieckej turistiky na Slovensku. 

                                Prof. Ing. Peter Patúš PhD 

15:30 - 17:00  hod.  Ako naštartovať vidiecku turistiku po pandémii ? Iveta Pupišová, 

                                 vstup do diskusie

Diskusia o skúsenostiach  z podnikania na vidieku, v agrorezorte vo vidieckej turistike, agroturistike

Účastníci z jednotlivých regiónov Slovenska, diskusia bude  zaznamenaná a publikovaná v Literárnom týždenníku, Roľníckych novinách a Obecných novinách

 18:00 hod.  Večera  

 20:00 hod.  Spoločenské posedenie

       - Ochutnávka regionálnych produktov, prezentácia modranských vinárov

          a MAS Kopaničiarsky región

                   - Prezentácia propagačných materiálov 

                   - Kniha Výroba syrov Ing. Karola Heriana, CSc

                   - Vzájomná ponuka služieb na slovenskom vidieku

               

PROGRAM   19.mája 2022

8:00-9:00 hod. raňajky

9:00 - 12:00 hod.  Exkurzia do SHEBO WINERY s možnosťou nákupu vína a                     

                              Galérie Ignáca Bizmayera SNM Múzeum Ľ. Štúra v Modre

12:00 - 13:00 hod. Obed v hoteli Sebastian

13:00 hod. -  Záver seminára

Pokyny pre účastníkov: 

Účastnícky poplatok: 25 €  / prednášky, stravovanie, exkurzia, degustácia /

Ubytovanie:  Cena na osobu v dvojlôžkovej izbe je 30 €

                      V cene ubytovania sú  raňajky a obecný poplatok.

Podujatie sa uskutoční v súlade s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami. 

Informácie o podujatí: F. Mach, tel. 0918124794, feromach@gmail.com,

V Modre 20.apríla 2022                     Ing. František Mach CSc, NORVT   

                                                               Ing. Mária Behanovská, VIPA SK

                                                               Štefan Píri, SZVTA

                                    

                                      

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
25. 04. 2022  logá210 kB [pdf]
25. 04. 2022  pozvanka_seminar_Modra402 kB [pdf]