Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Pozvánka na seminár Ženy do voza aj do koča II.

Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Vidieckymi ženami

Vás pozýva na seminár  „ Ženy do voza aj do koča II“,

ktorý sa bude konať 8. decembra 2014 so začiatkom o 13:00 hod.

v Obchodnej akadémii Martin,  ul. Bernolákova 2,

( centrum mesta, oproti OD Prior)

Program:

1.        Otvorenie

2.         Predstavenie projektu VIPA SK  “  Ženy  do voza aj do koča II „

 ( Bc. Mária Behanovská )

3.        Prednáška:  rodové stereotypy,  deľba  práce medzi ženami a mužmi.                Diskriminácia v zamestnaní, násilie páchané na ženách.

(ing. MGr. Miloslava Jezná  

4. Diskuswia k daným témam

Na stretnutie s Vami sa teší                                     

Mária Behanovská

0915 446 538

Nahláste svoju účasť do 5.12.2014 telefonicky alebo e-mailom mbehanovska@stonline.sk

V Banskej Bystrici 15.11.2014

Projekt podporený z  Dotácie   podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Vidiecky parlament SR.