Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Pozvánka na Výročnú  členskú schôdzu

OZ Vidiecky  parlament na Slovensku 

29. marca 2011 o 9. 30 hod. v Banskej Bystrici, DC J.P.II., Kapitulská 21, konferenčná miestnosť - 3.13.                                                                                                       


Program výročnej členskej schôdze 

1. Príchod a prezentácia členov   9.00 - 9.30 hod.

2. Otvorenie a privítanie členov  

3. Schválenie programu

4. Voľba mandátnej komisie, návrhovej komisie, volebnej, overovateľov zápisnice  a 2 zapisovateľov

5. Správa mandátnej komisie

6. Spáva o činnosti OZ VIPA SK za rok 2010

7. Správa o hospodárení OZ VIPA SK za rok 2010

8. Správa revíznej komisie 

Prestávka

9. Plán činnosti OZ VIPA SK na rok 2011

10. Doplnenie organizačného poriadku

11. Diskusia  - limit na diskusný príspevok 3 minúty

12. Uznesenie

13. Záver