Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

POZVÁNKA NA WORKSHOP SOCIÁLNE PODNIKANIE V REGIONÁLNYCH PODMIENKACH

Termín:  6. novembra 2019,  9:00 –12:00 hod.

Miesto realizácie:  Banskobystrický samosprávny kraj,  Námestie SNP 23


Pozývame vás na regionálny workshop na tému Sociálne podnikanie v regionálnych podmienkach. 


Program:

  • Predstavenie konceptu sociálneho podnikania v praxi – príklady fungujúcich sociálnych  Podnikov v BBSK, administratíva, výhody, problémy a ich riešenie (Ing. Milan Vaňo, Rozvojová agentúra BBSK),
  • Zamestnávanie osôb starších ako 50 rokov (50+), výstupy projektu Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni – aktuálny stav, problémy, bariéry, návrhy riešení a možnosti ich financovania (Mgr. Danica Hullová, Centrum vzdelávania neziskových organizácií. Ing. Mária Behanovská, Vidiecky parlament na Slovensku ) 
  • Informácie  o novom pripravovanom programovom období aj zamestnávania osôb starších ako 50 rokov, (Mgr. Danica Hullová, Centrum vzdelávania neziskových organizácií. 
  • Diskusia