Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Pozvánka na X. Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Vážení priatelia vidieka,

už dlhé roky je úlohou Vidieckeho parlamentu na Slovensku zvyšovanie kvality života na vidieku. Spolupráca, morálne zásady a etika sú predsa hodnoty, ktoré  nám nedovoľujú vrátiť sa späť. Podporujeme snahy  aktívnych občanov, ktorí  chcú čosi po sebe zanechať pre budúce generácie. Na základe toho sa už po desiatykrát chceme spoločne stretnúť na zasadnutí Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku, aby sme spolu sformulovali potreby  slovenského vidieka na najbližšie dva roky.

Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku sa uskutoční v dňoch 26. - 27.10. 2018  Agroinštitúte Akademická 4, Nitra.

PROGRAM

Piatok 26. 10. 2018

9:00 - 10:00   prezentácia účastníkov

10:00 - 10:30 otvorenie, príhovory hostí   

10:30 - 11:30  vyhodnotenie plnenia záverov  z IX . Fóra VIPA SK

11:30 - 11:45  organizačné inštrukcie 

11:45 - 12:30  obed 

12:30 - 13:00 tlačová konferencia

13:00 - 13:30  prezentácia mesta a MAS  

13:30 - 18:00  práca v 4. skupinách, spracovanie výstupov 

18:00 - 19:00  ubytovanie, príprava na slávnostný večer

19:00 - 24:00  spoločenský večer - kultúrny program, vidiecka večera, ochutnávka rôznych   regionálnych produktov

Sobota 27. 10. 2018

8:00 -   8:30   raňajky

8:30 - 10:00   prezentácia výsledkov skupín

10:00 - 10:10  prestávka

10:10 - 11:00   vystúpenia účastníkov, diskusia   

11:00 - 11:30   odsúhlasenie záverov X. Fóra VIPA SK

11:30 - 12:30    obed, odchod účastníkov

Na zasadnutí radi privítame všetkých iniciatívnych ľudí, ktorých skúsenosti, vzdelanie a lídrovské schopnosti dávajú predpoklad k vytvoreniu efektívnych vidieckych politík, ktoré zabezpečia optimálne podmienky pre rozvoj vidieka a pre rozumné využívanie európskych fondov.

Srdečne Vás pozývame na naše zasadnutie a tešíme sa aj na Vašu spoluprácu v odborných skupinách, ktoré budú rokovať o konkrétnych problémoch a  potrebách vidieka a o ich ďalších možných riešeniach.

Podľa  Vašich  záujmov a  profesionálnej orientácie si môžete vybrať zo štyroch pracovných  skupín.  Garantmi  jednotlivých  skupín budú špecialisti, ktorí poskytnú účastníkom vstupné  informácie o súčasnom stave a legislatívnych rámcoch príslušnej problematiky.

Témy pracovných skupín:

1. Potreby mladých ľudí z vidieka pre tvorbu regionálnej, národnej a Európskej mládežníckej politiky (PhDr. A. Badínová, Mgr. M. Kvak, Bc. Marek Melich)

2. Spoločná poľnohospodárska politika  (Ing. Janka Mikušáková...

3. Ekológia  na vidieku  (Ing. Karol Herian, CSc, Mgr. Mária Čuchtová ....

4. Pracovné príležitosti zvyšujú kvalitu života na vidieku  (J. Dvorský, Mgr. Mária Kemková

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Fórum VIPA 2018 návratka mail40 kB [pdf]
  Fórum VIPA 2018 pozvánka EN mail337 kB [pdf]
  Fórum VIPA 2018 pozvánka mail328 kB [pdf]