Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Outlook-3njv4hgj

POZVÁNKA / PROGRAM / REGISTRÁCIA: ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA NP PARTI - AFTER PARTY

Vážené priateľky, vážení priatelia,

nenechajte si ujsť  záverečnú konferenciu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

k národného projektu "Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík (NP PARTI)",


ktorá bude realizovaná formou letnej ochutnávky tém a výstupov, ktoré národný projekt otvoril a priniesol.


KEDY?  6. – 7. AUGUSTA 2020

KDE?  VODÁRENSKÉ MÚZEUM, BRATISLAVA

PRE KOHO?  pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac, alebo pre zástupcov a predstaviteľov:


·         miest, obcí, samosprávnych krajov, štátnej správy,

·         občianskych združení mimovládnych organizácií, občianske iniciatívy,

·         aktívnych občanov a širokú verejnosť.CIEĽOM KONFERENCIE JE:

·         otvoriť konferenčný bar, ktorý ponúkne priestor pre zdieľanie poznatkov a skúseností ako pestrofarebný mix živých príbehov na tému participácia,

·         ponúknuť praktickú degustáciu metód a foriem zapájania verejnosti (expertné panely, pracovné skupiny, workshopy, prieskum, fokusová skupina, simulácie procesov, brainstorming, gamifikácia, world-cafe, zber úrody a geocaching výstupov NP PARTI,

·         podporiť budovanie komunít praxe, zabezpečiť priestor na zdieľanie dobrej/zlej praxe a sieťovanie vo vybraných oblastiach.


·         Participácia a mladí ľudia,

·         Participácia a budovanie komunít,

·         Participácia a zdravotne postihnutí,

·         Participácia a environmentálne výzvy,

·         Participatívne rozpočty,

·         Participácia a verejné priestory,

·         Participácia? Participácia!


Každá oblasť je ošetrená samostatným diskusným blokom, ktorý je vstupnou bránou do témy a praktickým workshopom, tréningom alebo školením.


Program záverečnej konferencie bude prebiehať paralelne v troch priestoroch naraz.


PROGRAM KU KONFERENCII JE PRÍLOHOU TOHTO ČLÁNKU.


PODUJATIE BUDE TLMOČENÉ DO POSUNKOVEJ REČI A Z VYBRANÝCH BLOKOV PROGRAMU BUDE ZABEZPEČENÝ ŽIVÝ VIDEO PRENOS.


Počas záverečnej konferencie zabezpečujeme občerstvenie a ubytovanie do vyčerpania voľných kapacít.


Podujatie je financované z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.


REGISTRÁCIA NUTNÁ – REGISTRAČNÝ LINK: https://docs.google.com/forms/d/1SkqLPdwXiarBBWKVQ8NPr782JuYf8N-eS2znXTA_mvE/edit?usp=sharing

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
16. 07. 2020  PROGRAM_KONFERENCIA_AFTERPARTY531 kB [pdf]