Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
kniha spracovanie mlieka obal

Predaj knihy: Spracovanie mlieka pre farmárov a v domácnostiach 2. vydanie

OZ Vidiecky parlament na Slovensku ponúka na predaj knihu s názvom:


Spracovanie mlieka pre farmárov a v domácnostiach


Autor: Ing. Karol Herian, CSc.
Vydanie 2.
Rok vydania: 2016
Počet strán: 84
ISSN: 1339-1542


Cena:9 EUR + poštovné, dobierkovné


Viac informácií na: mbehanovska@stonline.sk, prípadne na sídle kancelárie viditeľnom v kontaktných údajoch webu.
Obsah možno vidieť v prílohe vo fotogalérii.

Priložené fotografie