Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
bireš a prezidentka

PREDSTAVUJEME VÁM NOVÉHO MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA


 

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. je výraznou osobnosťou agrorezortu na čele Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR pôsobil so štvorročnou prestávkou takmer 17 rokov.

V roku 1981 promoval na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. Tu odštartoval aj svoju pracovnú kariéru. Pôsobil na Ústave experimentálnej a veterinárnej medicíny, viedol Akreditované klinické skúšobné laboratórium na Univerzite veterinárskeho lekárstva, kde neskôr vykonával funkciu prorektora pre rozvoj a styk s praxou.

V rokoch 2000 až 2003 viedol Školský veterinárny obvod na Školskom poľnohospodárskom podniku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Zemplínskej Teplici. V tomto období paralelne pôsobil na poste riaditeľa Výskumného ústavu veterinárnej medicíny v Košiciach.

V roku 2003 bol ministrom pôdohospodárstva vymenovaný za ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Túto funkciu vykonával do roku 2007. Ďalšie 3 roky pôsobil ako profesor na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

V roku 2010 sa vrátil na post ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, na ktorom pôsobil až doteraz. Prezidentka Zuzana Čaputová ho dnešným dňom vymenovala za nového ministra pôdohospodárstva.

Pánovi profesorovi prajeme v novej životnej etape veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

 

 

 

CIEĽOM NOVÉHO MINISTRA JE POKRAČOVAŤ V OZDRAVNÝCH OPATRENIACH PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO

 

Poverenie riadiť agrorezort vníma ako zodpovednú a náročnú úlohu. Nastupujúci minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš si dal za cieľ pokračovať v už zavedených ozdravných opatreniach pre pôdohospodárstvo a tiež čeliť aktuálnym výzvam:

Jednou z jeho prvých úloh bude hľadať spoločné riešenia Slovenska a EÚ pre dovoz agrokomodít z Ukrajiny. Nový minister považuje v tejto súvislosti za potrebné navýšiť kapacity laboratórií, ktoré kontrolujú obilie a z neho spracované produkty.

S blížiacou sa žatvou prikladá dôležitosť aj nájdeniu riešenia pre slovenských pestovateľov, ktorí majú v skladoch minuloročné obilie.

Svoju pozornosť bude upierať aj na vysoké ceny potravín a potravinovú infláciu.

Minister Bíreš sa plánuje zasadiť za dokončenie transformácie platobnej agentúry a nerušené vyhodnocovanie a procesovanie vyhlásených výziev tak, aby pôdohospodári dostali včas prostriedky, o ktoré požiadali a na ktoré viažu svoje podnikanie v agrosektore.

Stojíme pred viacerými výzvami, a tými sú nutnosť zmeny a zdynamizovanie procesov na Slovenskom pozemkovom fonde, realizácia auditu vedecko-výskumnej základne nášho rezortu – Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií a príprava jeho reštrukturalizácie v kontexte rozvoja poradenstva a vzdelávania medzi pôdohospodármi, ako aj náprava poskytovania priamych platieb.

„Ak tieto témy zvládneme vyriešiť do nadchádzajúcich volieb, ktoré budú v septembri, budem si môcť povedať s čistým svedomím, že moja misia bola úspešná.“

 

 

MINISTER BÍREŠ DISKUTOVAL S PREMIÉROM O PRIORITÁCH REZORTU

 

Vysokým cenám potravín a potravinovej inflácii bude nový agrominister Jozef Bíreš venovať veľkú pozornosť.

Na úvodnom stretnutí s premiérom Ľudovítom Ódorom sa zhodli, že prijatiu konkrétnych opatrení budú predchádzať rokovania so všetkými zainteresovanými stranami od pestovateľov, cez spracovateľov potravín, obchodníkov, až po zástupcov iných rezortov – napríklad financií.

Minister hovoril s premiérom aj o potrebe efektívneho riešenia dovozu agrokomodít z Ukrajiny a dôležitosti dokončenia transformácie platobnej agentúry. Zaoberať sa bude aj očakávaným obsadením postu šéfa Slovenského pozemkového fondu.

Pozrite si záznam z  tlačovej konferencie:https://fb.watch/kzmiNPtIXM/