Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
0_vipa spravy

Priame platby ako odpočítateľná položka z daňového základu

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory  Emil Macho označil dnešné rokovanie zamestnávateľských organizácií s predsedom vlády SR Igorom Matovičom a ďalšími členmi vládneho kabinetu za mimoriadne dôležité pre ďalšie fungovanie agropotravinárskeho sektora.


Flexibilný Zákonník práce

„Aj poľnohospodári a potravinári totiž očakávajú konkrétne opatrenia štátu, ktoré zmiernia ekonomické a personálne dopady pandemickej situácie. Vyslali sme spoločne jasný signál, že stredné a veľké podniky sú kľúčovou kostrou jednotlivých segmentov národného hospodárstva“, uviedol po rokovaní predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a zároveň predsedajúci Rade poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR Emil Macho.

Za kľúčové opatrenie pre poľnohospodárov a potravinárov považuje predseda Emil Macho najmä flexibilný Zákonník práce a okamžité zavedenie tzv. Inštitútu sezónneho zamestnávania v poľnohospodárstve, ktoré by malo byť po vzore iných európskych krajín najmä jednoduché. Pestovatelia by za jednoduchších podmienok mohli zamestnávať ľudí na brigádnické práce a vďaka nim by mohli zvládnuť zber tohtoročnej úrody.


Opatrenia na zmiernenie krízy

„Rovnako navrhujeme, aby priame platby tvorili oprávnenú odpočítateľnú položku z daňové základu pri výpočte daní z príjmu právnických a fyzických osôb. Nutné je okamžite cielene a systémovo prerozdeliť finančné zdroje v rámci štátnej pomoci pre agropotravinárstvo, vyplatiť preddavky na priame platby, odložiť splatnosť nájomného pre Slovenský pozemkový fond o 6 mesiacov. Samostatnou kapitolou je okamžité prijatie zelenej nafty pre potravinárov ako štátnej pomoci notifikovanej Bruselom“, doplnil záchranné opatrenia pre odvetvie E. Macho.

Emil Macho navrhne predsedovi Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavovi Karahutovi predložiť ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny spoločný materiál, ako by mal vyzerať Inštitút sezónneho zamestnávania.


Budú apelovať na zvolanie rokovania na úrovni RPPS

„Je dôležité, aby po tomto rokovaní nasledovalo čo najrýchlejšie stretnutie na úrovni rezortného ministerstva. Aj preto budeme apelovať na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovského, aby zvolal rokovanie na úrovni Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv SR. Na tejto úrovni by sme riešili ďalšie dôležité problémy, ktoré sú žiaduce na zabezpečenie plynulej výroby potravín. Hovorím napríklad o zabezpečení kombajnov na žatevné práce, o samozbere jahôd, výkupe jahniat a ďalších naliehavých témach. Pred nami je aj diskusia o Programovom vyhlásení vlády v kapitole agropotravinárstva“, vymenoval nemenej podstatné oblasti predseda Emil Macho.

zdroj: poľnoinfo