Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Prieskum v rámci prípravy blokového grantu Švajčiarskeho finančného mechanizmu

MVO, ktoré majú záujem o projekty v oblasti sociálnych služieb, životného prostredia a partnerstva so švajčiarskymi organizáciami sa môžu zúčastniť na prieskume pre nastavenie priorít a kritérií v rámci prípravy blokového grantu Švajčiarskeho finančného mechanizmu.