Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
th-tsk

prihláste sa na konferenciu „Atraktívnejší vidiek II“


     Dobrý deň,   

dovoľujeme si Vám avizovať pripravované pokračovanie konferencie „Atraktívnejší vidiek II“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 8. júna 2023 v Trenčíne v čase od 9:00 h do 13:00 h. Konferenciu organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPVR SR) v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Vidieckym parlamentom (VIPA) a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (SPU).

 

Cieľom konferencie bude poskytnúť informácie o aktuálnych výzvach Programu rozvoja vidieka (v pôsobnosti MPRV SR), inováciách v pôdohospodárstve a prehĺbenie medzisektorovej a medzirezortnej spolupráce v prospech rozvoja vidieka na Slovensku. Konferencia vytvorí priestor pre vzájomný dialóg, ktorý umožní formulovať najpotrebnejšie riešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka.  

 

Konferencia bude mať 2 nosné bloky:

1.  BLOK: Podpora rozvoja vidieka v oblasti manažmentu vôd (integrované vodné, pôdne a klimatické plánovanie), potenciál a riešenia obehovej bioekonomiky, problematika plytvania potravinami a zefektívnenie spolupráce obcí.

2.  BLOK: Ako sa zjednotiť pre rozvoj vidieka? Ako efektívnejšie spolupracovať? Ktoré sú najpotrebnejšie riešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka?

 

Rezervujte si, prosím, uvedený termín konferencie v pracovnom kalendári. Predbežný program konferencie spolu s oficiálnou pozvánkou Vám pošleme do konca mája 2023.

 

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formulára: https://forms.gle/DuCziLK1RTwriW5y9

 

S pozdravom

 

Mgr. Daniela Hovorková

kancelária štátneho tajomníka

Dobrovičova 12 |812 66 Bratislava, Slovak Republic

tel.: +421 2 5926 6480

tel.: +421 910 891 062

daniela.hovorkova@land.gov.sk www.mprv.sk | http://facebook.com/minagri.sr