Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo polirural

Priority pre zvýšenie atraktívnosti vidieka pre život, prácu a investície

Téme zatraktívnenia vidieka pre život, prácu a investície na celom Slovensku sa venuje prebiehajúci výskumný  projektu EÚ – PoliRural, čo je skrátený názov pre kolaboratívny rozvoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí na vidieku. Lídrom projektu je  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  s ktorým spolupracuje  mesto Nitra,  OZ Vidiecky parlament Slovenska  a   Agroinštitút š.p.  Tento medzinárodný  projekt je realizovaný cez výskumný a inovačný program EÚ - Horizont 2020. Odštartovali sme v júni 2O19.


Projekt je realizovaný inkluzívnym spôsobom  za účasti vidieckych populácií, výskumníkov, tvorcov politík, expertov, MVO, súkromného sektoru atď.  Ide o prípravu na nový model spolurozhodovania do budúcnosti, ktorý prichádza s reformou SPP.


Naším cieľom je  zapojiť všetkých zainteresovaných aktérov do procesu tvorby politík pre vidiek, preto sme vás radi požiadali o spoluprácu na projekte Polirural.


V prílohe článku Vám predstavujeme dokument, prostredníctvom ktoré nám pomôžete nájsť priority Slovenska v rozvoji vidieka. Väčšina otázok je krúžkovacích a nemalo by Vám to zabrať viac ako 20 minút Vášho času.


Budeme radi aj za prípadné návrhy na doplnenie a úpravu jednotlivých a priorít a ich prioritných tém.

Termín na spätné zaslanie je do 5. mája 2020.

V prípade otázok ma prosím neváhajte kontaktovať emailom:   vipa@vipa.sk,  mbehanovska@stonline.sk,  0915 446 538


V prílohe predstavujeme Stručnú informáciu pre bližšie informácie, tie nájdete aj na web stránke http://polirural.eu/.


s vďakou

Prajem príjemný deň

Ing. Mária Behanovská                  

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
24. 04. 2020  Priority rozvoja vidieka355 kB [pdf]
24. 04. 2020  Priority rozvoja vidieka135 kB [docx]