Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20221110_125214

PROGRAM OBNOVY DEDINY – BIODIVERZITA V SAMOSPRÁVACH

  ED Banskobystrický región  bol prítomný   na konferencii  Slovenskej  agentúry životného prostredia .

PROGRAM OBNOVY DEDINY – BIODIVERZITA V SAMOSPRÁVACH  10. - 11. novembra 2022  v Banskej Bystrici.

CIEĽ KONFERENCIE  je   priblížiť účastníkom tematiku obnovy dediny, starostlivosti o zeleň, ochrany biodiverzity, zmien v krajine a iniciuje spoluprácu obce a odborníkov prostredníctvom  prednášok a praktickej ukážky výsadby stromu. Štatutárni zástupcovia obcí (bez štatútu mesta) majú možnosť podať žiadosť vo forme jednoduchých projektových formulárov, vďaka ktorým môžu získať finančné prostriedky na podporu rozvoja svojej obce. Konferencia bola   orientovaná na samosprávy, štátnu správu, podnikateľský sektor, projektových manažérov, mimovládne združenia, aktivistov a študentov.

 

Priložené fotografie