Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
agata-logo

Projekt AGATA

Aktivácia poľnohospodárskych a turistických špecializácií prostredníctvom Centra vkusu (AGÁTA )

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a prípravy ( KA 202), č. projektu 2020-1-SK01-KA202-078207

Prijímateľ New Edu, n.o. OrganisationCountry of OrganisationGrant: (E10202744, SK) Slovakia

ČESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE (E10209207, CZ) Czech Republic

STOWARZYSZENIE ARID (E10075407, PL) Poland

MERIDAUNIA (E10041734, IT) Italy

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (E10104274, HU) Hungary

Občianske zdruzenie Vidiecky parlament na Slovensku (E10218915, SK) Slovakia

Projekt Európskej únie zameraný na podporu agroturizmu vo vidieckych oblastiach, možno nie príliš známych, ale určite bohatých na kultúru a tradície, vône a prírodu, zručných pracovníkov a tradičných remeselníkov. Projekt AGATA svojou podporou územnej politiky zameranej na zvyšovanie miestnej identity - predovšetkým enogastronomickej (potravinová a vinárska turistika) - nadväzuje na aktivity projektu PoliRural (www.polirural.sk) a iniciatívy Vízia pre atraktívny vidiek (www.atraktivnyvidiek.sk) a kladie si za cieľ vytvoriť sieť aktérov z regiónov inšpirovaných filozofiou udržateľnosti a hľadaním kvality poskytovaných služieb a udržateľného cestovného ruchu.

Projekt sa zameriava na aktivity súvisiace s identifikáciou produkcie spojenej s tradičnými vidieckymi povolaniami, výrobkami a gastronomickými špecialitami toho-ktorého regiónu a budovaním inkubátorov „Centrum chutí“. Cieľom „Centra chutí“ je slúžiť ako vzdelávacie,  kultúrne a podnikateľské centrum so zameraním na podporu udržateľného rozvoja služieb vychádzajúcich z tradícií a špecifických charakteristík regiónu.

Pre projekt je kľúčová inkluzívnosť a účasť zástupcov vidieckych populácií, miestnych samospráv, tvorcov politík, vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich v regiónoch atď. Výstupom projektu bude metodika na zlepšenie charakterizácie enogastronómie vo vybraných oblastiach za účelom zatraktívnenia života na vidieku pre usadené vidiecke obyvateľstvo, ako aj pre nových alebo potencionálnych obyvateľov vidieka.

Priložené fotografie