Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
loga

Projekt Klíma nás ovplyvňuje

Projekt CLIFF - CLImate is aFFecting us (Klíma nás ovplyvňuje). Podporený Inštitútom otvorenej spoločnosti - Sofijská nadácia v spolupráci s európskou sieťou otvorenej spoločnosti (Open Society Foundations ) 

Číslo : 811524005

Realizácia:  od 1.3.2021 do 28.2.2022

Suma: 25 000 UDS

Vidiecky parlament na Slovensku  v spolupráci s Banskobystrickým krajom vypracovali projekt s názvom CLIFF - CLImate is aFFecting us (Klíma nás ovplyvňuje). Cieľovou skupinou budú zraniteľné skupiny obyvateľov z 9 vybraných obcí do 500 obyvateľov v okresoch Krupina, Zvolen a Detva, kde sa v rámci projektu uskutočnia diskusie, workshopy a prednášky pre občanov. 

Inštitút otvorenej spoločnosti - Sofijská nadácia v spolupráci s európskou sieťou otvorenej spoločnosti (Open Society Foundations ) podporila projekty  zamerané na pokrok v oblasti klimatickej zodpovednosti na miestnej úrovni v strednej a východnej Európe, ktoré aktivujú miestne spoločenstvá v oblasti klímy a udržateľnosti životného prostredia s cieľom napredovať v oblasti klimatickej zodpovednosti, zapojiť a splnomocniť nedostatočne zastúpené skupiny postihnuté zmenou podnebia a súvisiacimi politikami a využívať inovatívne formy zapojenia občanov na mobilizáciu verejnej podpory alebo ovplyvňovanie štátnych politík s dopadmi na klimatickú spravodlivosť.

Klimatická zodpovednosť spája ľudské práva, sociálnu zodpovednosť a zásady rovnosti s transformáciou ekonomík, aby sa zabezpečila udržateľnosť životného prostredia. Keď sa účinky klimatickej krízy budú prehlbovať, bremeno riadenia jej dopadu neúmerne padne na najviac znevýhodnené spoločenstvá. Ekonomický a sociálny šok z krízy COVID-19, ktorá sa naďalej odráža v celej strednej a východnej Európe, odráža naliehavosť situácie. Je potrebný inkluzívny prístup.