Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo_final_polirural

Projekt POLIRURAL

POLIRURAL-  projekt je financovaný Európskou úniou z programu Horizont 2020.

OZ VIPA SKje partnerom v tomto projekte.

Nositeľom  a manažérom projektu jeKatedra informačných technológií Českej poľnohospodárskej univerzity  v Prahe. Projekt sa začal  1. júna 2019 a doba realizácie je  36 mesiacov.

Ako sa bude rozvíjať vidiek? Kto bude pracovať v poľnohospodárstve? A mnoho podobných otázok bude riešené v projekte PoliRural, ktorý práve štartuje na poľnohospodárskej univerzite v Prahe, ktorá koordinuje ďalších 36 partnerov z 16 európskych krajín a Izraela. Podporuje  európsky excelentný výskum, s celkovým rozpočtom takmer 6 mil. Euro. Týmto rozsahom sa v súčasnej dobe jedná o najrozsiahlejší projekt koordinovaný českým subjektom.

Oficiálne otvorenie  projektu Prof. Petrem Skleničkou, rektorem ČZU v Prahe (19.6.2019).


Viac o projekte:


https://www.czu.cz/cs/r-7584-projekty-a-spoluprace-s-praxi/r-8111-uspesni-zadatele/polirural-future-oriented-collaborative-policy-development-f.html

Priložené fotografie