Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
EP_1

Projekt "Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA" (DOP-SIA-2009/4.1.3/01)

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku začalo od júla 2010 s realizáciou projektu s názvom Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň kvality ľudských zdrojov prostredníctvom inovatívneho a odborného vzdelávania. Účastníci vzdelávania už absolvovali školenia "Vidiecky cestový ruch" a "Kultúrne dedičstvo". Následne sme začali s jazykovým vzdelávaním v anglickom a nemeckom jazyku, kde sa účastníci vyučovali modernou formou vzdelávania - prostredníctvom e-learningového portálu. Ten im umožňuje pohodlné prihlásenie sa z prostredia domova a každý účastník si mohol zvoliť vlastné tempo, ktoré zohľadňuje ich individuálne možnosti.

www.sia.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.esf.gov.sk


 Ako sme úspešne zvládli kurzy komunikačných a prezentačných zručností

Ako sa hovorí, dobrá komunikácia je základom úspechu. My sme v rámci projektu s názvom „Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA“, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu, uskutočnili už niekoľko druhov školení našich dobrovoľníkov. Práve tie, ktoré boli zamerané na zlepšenie a nadobudnutie komunikačných a prezentačných zručností nám priniesli mnoho zaujímavých a užitočných poznatkov. Prinášame vám možnosť nahliadnuť späť a prečítať si, čomu všetkému sme sa venovali.

Na prelome jari a leta tohto roku sme ukončili e-learningové jazykové vzdelávanie a pustili sa do ďalšej fázy realizácie projektu, ktorá bola zameraná na nadobudnutie čo najlepších komunikačných a prezentačných zručností našich dobrovoľníkov. A tak sme od apríla do júna tohto roku takmer každý utorok stretávali v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a spolu zisťovali množstvo zaujímavých informácií nielen zo sveta komunikácie.

Väčšinu kurzov sme absolvovali s lektorom Ing. Karolom Herianom PhD., ktorý si pre nás vždy pripravil pestrý program zameraný aj na teóriu, ale vo veľkej miere hlavne na prax.V rámci tejto aktivity sme absolvovali kurzy ako napríklad Komunikačné zručnosti, Riešenie konfliktov, Prezentačné zručnosti, Psychológia dobrovoľníka, Manažment času, Motivácia, či Teambuilding. Naučili sme sa množstvo zaujímavých informácií, precvičili si svoje zručnosti a v dobrej pracovnej atmosfére sme napredovali v osvojovaní nových poznatkov.Naučili sme sa reagovať na pozitívne a negatívne postoje, ale i to ako počúvať a načúvať, správne klásť otázky, ako aj prijímať a dávať spätnú väzbu. Získali sme informácie o tom, ako zlepšiť pracovné vzťahy, ako rozvinúť schopnosti potrebné k zvládaniu stresu. Pri mnohých cvičeniach a prípadových štúdiách sme sa snažili naučiť ako sa pripraviť na vystúpenie na verejnosti, či zlepšiť sa v okruhu rétoriky, ako využívať verbálne a neverbálne aspekty komunikácie. Okrem iného sme sa venovali aj rozvoju techník manažérskych zručností motivácie so zameraním na kvalitu práce. Zaujímavé boli aj aktivity a cvičenia zamerané na budovanie a rozvíjanie vzťahov či už v súkromnej, alebo pracovnej sfére.

Veľmi oceňujeme možnosť, ktorú sme dostali a ktorú sme neváhali využiť. Všetci vieme, že tieto cenné informácie a nadobudnuté zručnosti vo veľkej miere využijeme nielen v súkromnom, ale hlavne v pracovnom živote. Pre tých, ktorí sa školení spolu s nami nemohli zúčastniť, prinášame možnosť nahliadnuť do fotogalérie a pozrieť si, ako sa nám v tomto vzdelávaní darilo.

IKT vzdelávanie - alebo - Čo sme sa naučili na kurzoch Informačno-komunikačných technológií

Mnohí z nás určite aspoň raz zažili pocit, keď si nevedeli poradiť s nejakou úlohou na počítači. Ani pri najlepšej vôli sa nám nedarilo a priateľ na telefóne akurát v tej chvíli nemal čas vysvetľovať nám telefonicky postup, ktorým sa dopracujeme do cieľa. Zamestnávateľ, alebo potencionálny zamestnávateľ, by nás za to tiež určite nepochválil - veď v dnešnej dobe už prácu s počítačom zvládajú aj najmenšie deti a stal sa neodmysliteľnou súčasťou každodennej komunikácie.

Aby sme počítač nebrali ako protivníka, ale aby sme dokázali zvládnuť aj náročnejšie úlohy a zjednodušiť si každodennú prácu, zrealizovali sme v rámci projektu „Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA“, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu, celý rad školení zameraných na zlepšenie zručností pri práci s počítačom. V kurzoch sa od júna tohto roku vzdelávali 20-členné skupiny prihlásených účastníkov – dobrovoľníkov nášho občianskeho združenia. Tí neváhali a využili možnosť zdokonaliť svoje počítačové znalosti. Boli medzi nami aj takí, ktorí začínali úplne od základov.

V kurzoch ako napríklad Základy IKT alebo Práca s počítačom a správa súborov sme sa naučili základné informácie o počítači, jeho možnostiach, funkciách, obsluhe a spôsoboch používania. Naučili sme sa spravovať súbory v počítači, pracovať s dokumentmi, nastavovať a upravovať požiadavky.V ďalších kurzoch, ako napríklad Textový editor, Tabuľkový kalkulátor, Databázy či Elektronická prezentácia, sme sa naučili množstvo nových poznatkov o programoch určených pre prácu v kancelárii, ale i pre každodenné domáce používanie. Veď programy Word, Excel, či PowerPoint patria k najviac využívaným v dnešnej dobe a vo väčšine prípadov je ich ovládanie aj základnou požiadavkou zamestnávateľov na trhu práce. A tak sme s týmito programami pracovali naozaj do hĺbky a učili sa naplno využiť ich potenciál.

Neodmysliteľnou súčasťou dnešnej uponáhľanej doby je samozrejme aj práca s internetom, správa kontaktov a úloh a v neposlednom rade aj informačná bezpečnosť. Aj tí z nás, ktorí si mysleli, že toto všetko už dávno ovládajú, mali možnosť dozvedieť sa množstvo aktuálnych užitočných rád a tipov na zjednodušenie práce, systematizáciu svojich kontaktov, úloh a e-mailov.

Za veľmi prínosné a dôležité pokladáme najmä získané informácie o možnostiach zabezpečenia počítača pred infikovaním vírusmi, informácie dôležité pre bezpečné bankové prevody, či pre zamedzenie úniku dát z počítača.

Blok školení IKT ukončíme posledným kurzom približne na prelome januára a februára budúceho roka. Bude zameraný na CMS e-learning. Veríme, že využijete túto možnosť vzdelávania. Pre tých, ktorí sa školení nemohli zúčastniť, prinášame niekoľko fotografií zo zrealizovaných kurzov. Pozrite si, ako sme spoločne pracovali na zlepšovaní svojich počítačových zručností.

Vzdelávanie v rámci projektu sa končí

Kurzom „CMS e-learning“ sme v stredu, 22. februára, ukončili sériu vzdelávania v rámci projektu „Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA“, ktorý sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

V rámci projektu sa do vzdelávania zapojilo 51 účastníkov – dobrovoľníkov Občianskeho združenia VIPA. Uskutočnilo sa spolu 28 školení. Účastníci sa mohli zdokonaliť v oblasti cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva, v anglickom a nemeckom jazyku,  komunikačných zručnostiach a samozrejme v zručnostiach „IKT“ – teda v práci s počítačom a informačno-komunikačnými technológiami.

Po ukončení a uzatvorení  realizácie projektu v zmysle vzdelávania,  riadenia a publicity, záverečnej kontroly a po finančnom vysporiadaní, bude nasledovať obdobie sledovania dopadov projektu.

Projekt je nepochybným prínosom k skvalitneniu ľudských zdrojov Občianskeho združenia Vidiecky parlament na Slovensku.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Informácie o projekte v PDF1 678 kB [pdf]

Priložené fotografie