Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
podpora_0

Projekt "Rozvoj ľudských zdrojov Občianskeho združenia VIPA" v plnom prúde

S realizáciou tohto projektu začalo OZ VIPA na Slovensku od júla 2010. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň kvality ľudských zdrojov prostredníctvom inovatívneho a odborného vzdelávania. Účastníci vzdelávania už absolvovali školenia "Vidiecky cestový ruch" a "Kultúrne dedičstvo". Následne sme začali s jazykovým vzdelávaním v anglickom a nemeckom jazyku, kde sa účastníci vyučovali modernou formou vzdelávania - prostredníctvom e-learningového portálu. Ten im umožňuje pohodlné prihlásenie sa z prostredia domova a každý účastník si mohol zvoliť vlastné tempo, ktoré zohľadňuje ich individuálne možnosti.

Momentálne prebiehajú vzdelávacie aktivity -  "Komunikačné a prezentačné zručnosti". Ich harmonogram je nasledovný:

Komunikačné zručnosti  3.5.2011 (UT) 9.00-17.00

Zvládanie stresu  10.5.2011 (UT) 9.00-17.00

Riešenie konfliktov  14.5.2011 (SO) 9.00-17.00

Prezentačné zručnosti  17.5.2011 (UT) 9.00-17.00

Psychológia dobrovoľníka  24.5.2011 (UT) 9.00-17.00

Multikultúrne zručnosti  31.5.2011 (UT) 9.00-17.00

Projektový manažment  4.6.2011 (SO) 9.00-17.00

Manažment času  7.6.2011 (UT) 9.00-17.00

Motivácia  14.6.2011 (UT) 9.00-17.00

Teambuilding  21.6.2011 (UT) 9.00-17.00