Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
visegrad_fund_logo_blue_800px-1

Projekt SyneRgi

Vidiecky parlament na Slovensku v Albánsku

Projekt SyneRgi – Innovative Support to employment of Rural marginalized groups (Inovatívna podpora zamestnanosti vidieckych marginalizovaných skupín) je podporovaný Višegradských medzinárodným fondom. 

Všeobecný cieľ projektu: Zvýšiť možnosti zamestnanosti marginalizovaných skupín z vidieckych oblastí prostredníctvom zvýšenia aktivity vidieckeho obyvateľstva, získania pracovných skúseností a podnikateľských postupov vo vidieckom hospodárstve a poľnohospodárstve.

Špecifický cieľ: Členovia sietí rozvoja vidieka, organizácií občianskej spoločnosti a vidieckych komunít na Balkáne si posilnia svoje kapacity na podporu inovačných iniciatív v oblasti zamestnanosti a na realizáciu opatrení, ktoré prispievajú k zamestnanosti a rozvoju vidieckych oblastí, na základe skúseností krajín V4.

Projekt je rozdelený na niekoľko stretnutí. Prvé sa organizovalo začiatkom roka 2019 na tému   "Krátke dodávateľské reťazce ako príležitosť pre zamestnávanie marginalizovaných skupín“. Bol to trojdňový tréning, kde lektorom bol zástupca  z Poľského vidieckeho fóra.

Druhé stretnutie - vzdelávanie školiteľov na tému „Úloha MAS v zamestnávaní marginalizovaných skupín.  Školiteľmi boli zástupcovia z Čiech a Slovenska. Slovenským partnerom je VIPA SK  a našu organizáciu zastupovala Mgr. Monika Slaninová, ktorá odprezentovala skúsenosti partnerských miestnych akčných skupín OPAL a Miloj Spiš. Ako príklad dobrej praxe uviedla aktivity občianskeho združenia Múzeum Lišov.  Školenie prebiehalo v krásnom prostredí prímorského mesta Durres v Albánsku v dňoch 25. – 27.  marca 2019.

Tretie stretnutie sa uskutoční koncom mája v Čiernej Hore na tému „Sociálne podnikanie ako model pre zamestnanosť marginalizovaných skupín“.

Projekt je určený pre aktívnych ľudí pôsobiacich na vidieku na západnom Balkáne. Každého stretnutia sa zúčastnia po dvaja zástupcovia z krajín ako sú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Macedónsko a Srbsko. 


Mgr. Monika Slaninová