Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Projekt VIPA SK pokračuje školeniami IKT aj v októbri 2011

Vážení účastníci,

 dovoľujeme si Vás informovať o harmonograme vzdelávania na mesiac október 2011. Školenia sa uskutočnia v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Lazovnej ulici v B. Bystrici  v čase 9.00 - 17.00 hod. nasledovne:

 04.10.2011 (utorok)  Správa kontaktov a úloh

11.10.2011 (utorok)  Správa kontaktov a úloh

19.10.2011 (streda)  Informačná bezpečnosť (Pozor, zmena vyučovacieho dňa na stredu!)

25.10.2011 (utorok)  Informačná bezpečnosť

 Tešíme sa na Vašu účasť

OZ Vidiecky parlament na Slovensku