Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
urad-vlady-clanokw

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácieTlačová správa / 23.4.2024

Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie prijala na dnešnom zasadaní v Bratislave negatívne stanovisko k poslaneckému návrhu zákona z dielne SNS, ktorý by chcel zaviesť označovanie zo zahraničia financovaných mimovládnych subjektov. Rada, ako poradný orgán Vlády SR, vyzvala kabinet R. Fica, aby pri prerokovaní poslaneckého návrhu zákona vyjadril s uvedeným návrhom nesúhlas.

 “Návrh z dielne poslancov SNS negatívne postihne všetky typy mimovládnych neziskových organizácií - od sociálnych, zdravotníckych, vzdelávacích, cez športové, kultúrne a environmentálne, až po tie, ktoré sa venujú ochrane ľudských práv, menšín, či boju proti korupcii. Týmto zákonom sa nijak nezvýši transparentnosť občianskeho sektora - týmto zákonom sa pletie bič na aktívnych občanov, robia sa zásadné rozdiely medzi rôznymi formami súkromného kapitálu, stigmatizuje sa občianska spoločnosť a neúnosne sa zvyšuje štátna byrokracia. Sme preto radi, že poradný organ vlády jasne takýto návrh odmietol a doporučil vláde s návrhom nesúhlasiť,” uviedol Marcel Zajac, predseda Komory a podpredseda Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie.  

Podľa predsedu Komory a podpredsedu Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie Marcela Zajaca je predložený návrh diskriminačný a v rozpore s našou, aj európskou legislatívou. Zajac preto verí, že Vláda SR návrh poslancov SNS nakoniec odmietne a začne so sektorom viesť diskusiu, ako ďalej kultivovať prostredie, v ktorom fungujú občianske organizácie. 

Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Marcel Zajac, Komora mimovládnych neziskových organizácii, mobil: 0918 639 471


Poznámka:

 Tlačová správa reaguje na - návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa HULlAKA,

Dagmar KRAMPLOVEJ, Milana GARAJA a Adama LUČANSKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a

dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách