Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Reálny poľnohospodársky príjem na pracovníka v roku 2011 stúpol v 19 krajinách.

Podľa predbežných odhadov štatistického úradu Eurostat reálny poľnohospodársky príjem na pracovníka v roku 2011 stúpol v 19 členských krajinách, vrátane Slovenska. Rast bol však v porovnaní s minulým rokom miernejší. 

Reálny poľnohospodársky príjem na pracovníka v roku 2011 stúpol o 6,7 %. V porovnaní s rokom 2010 ide o miernejší nárast. Vtedy príjem stúpol o 12, 6 %. Vyplýva to z prvého odhadu európskeho štatistického úradu Eurostat 

„Tento nárast je dôsledkom zvýšenia reálneho poľnohospodárskeho príjmu (+3,9 %) spolu s poklesom pracovných vstupov v poľnohospodárstve (-2,7 %),“ uvádza úrad. 

Ako ďalej uvádza Eurostat reálny poľnohospodársky príjem na pracovníka v období 2005 – 2011 stúpol o 18,3 %, kým pracovný vstup klesol o 15,2 %. 

Rast v príjme na pracovníka zaznamenali v 19 členských štátoch, pokles v ôsmich. Zo štatistiky vyplýva, že najvyšší nárast očakávajú v Rumunsku (+43,7 %), Maďarsku (+41,8 %) a Írku (30,1 %). 

Slovensko sa zaradilo na štvrtú pozíciu s rastom o 25,3 %. Najvýraznejší pokles v príjmoch hlási Belgicko (-22,5 %), Malta (-21,2 %) a Fínsko (-9,6 %).