Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

"Rozvoju vidieka bráni priveľká rozdrobenosť vlastníctva pozemkov.

(16.04.2017; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 7/23; Mária Čigášová / Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka:

"Rozvoju vidieka bráni priveľká rozdrobenosť vlastníctva pozemkov. Dlho očakávané pozemkové úpravy, ktoré mali situáciu zmeniť, však v dohľadnom čase nebudú. Ministerstvo vnútra verejnú súťaž na tieto projekty zrušilo. Profesijné organizácie zrušenie súťaže kritizujú. Informuje Mária Čigášová."

Mária Čigášová, redaktorka:

"Ministerstvo v odôvodnení zrušenia uviedlo, že stanovenie podmienok súťaže by mohlo byť v rozpore s právnymi predpismi a základnými princípmi verejného obstarávania. Stavovské a profesijné organizácie však označili zrušenie súťaž za nedostatočne odôvodnené. Vladimír Uhrík z Komory pozemkových úprav Slovenskej republiky."

Vladimír Uhrík, Komora pozemkových úprav Slovenskej republiky:

"Jednak to už bola opätovne zrušená súťaž, ale namietame hlavne tie dôvody v tomto prípade. Považujeme, že táto súťaž nebola zrušená z objektívnych dôvodov. Alebo nepoznáme ich, lebo na základe tých informácií, ktoré máme, informácie o tom nehovoria, že tam boli porušené princípy verejného obstarávania."

Mária Čigášová:

"Peter Repáň z Komory geodetov a kartografov vysvetľuje, čo je cieľom pozemkových úprav."

Peter Repáň, Komora geodetov a kartografov:

"V prvom rade sa jedná o samotnú komasáciu, scelenie rozdrobených pozemkov jednotlivých vlastníkov. Už samotné to scelenie umožní to, že tí vlastníci môžu s tými pozemkami úplne na inej úrovni disponovať. Zároveň vyrieši sa prístup na tieto pozemky. Musí po pozemkových úpravách na každý jeden pozemok byť prístup po obecnej alebo štátnej ceste, respektíve parcela."

Mária Čigášová:

"Problém rozdrobeného vlastníctva pozemkov vnímajú citlivo aj samosprávy. Starosta Jablonova nad Turňou Slavomír Zubrický."

Slavomír Zubrický, starosta Jablonova nad Turňou:

"Som veľmi sklamaný naozaj z tohto výsledku, pretože my sme plní napätia čakali, že konečne pôjdu tieto pozemkové úpravy, veď predsa od roku 2009 sa nerobili žiadne pozemkové úpravy a vo všetkých strategických dokumentoch sa pojednáva o tom, že tieto pozemkové úpravy, respektíve vysporiadanie pozemkového spoluvlastníctva je veľmi dôležitý pre celkový rozvoj regiónov, miest a obcí."

Mária Čigášová:

"Súťaž s finančnými prostriedkami z eurofondov v celkovej sume takmer tridsaťosem miliónov eur bez DPH sa mala týkať 132 katastrálnych území všetkých krajov okrem Bratislavského."