Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG-20220519-WA0001 (1)

seminár v Modre

 

 „Slovenský vidiek a jeho vízia“ 


18. a 19. mája sme boli súčasťou semináru, ktorý sa konal pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky, zúčastnili sme sa ako spoluorganizátori. 

Seminár sa konal v Penzión HARMÓNIA v Modre, 

S nasledujúcim programom:

 Otvorenie seminára

– Ing. Mária Behanovská, predsedníčka  Vidieckeho parlamentu na Slovensku

- Mgr. Tatiana Harsová, Sociálne poľnohospodárstvo ako podpora rozvoja vidieka    MPRV SR 

- O trendoch vidieckej turistiky v Európe - Klaus Ehrlich, generálny sekretár Európskeho 

zväzu vidieckej turistiky

- Poďme spoločne viac zatraktívniť vidiek pre život, prácu a investície 

Vízia pre atraktívnejší vidiek. JUDr. Marieta Okienková PhD, SPU Nitra 

- Príhovor k 30. výročiu založenia SZVTA, odovzdanie pamätných listov   Ing. František Mach CSc., SZVTA

 - Nové inovatívne nástroje pre tvorbu politik - Jakub Dvorský, VIPA SK

 - Centrum chuti a Regionálne partnerstvo - príklad dobrej praxe k rozvoju vidieckeho turizmu založeného na tradíciách a dobrom jedle prof. Ing. Zuzana  Palková PhD., SPU Nitra

 - Trendy rozvoja vidieckej turistiky na Slovensku. Prof. Ing. Peter Patúš PhD

 - Ako naštartovať vidiecku turistiku po pandémii ? Iveta Pupišová

Diskusia o skúsenostiach z podnikania na vidieku, v agrorezorte vo vidieckej turistike, 

agroturistike. V diskusii odzneli  veľmi zaujímavé príbehy podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu, ktorí vydržali a podnikajú 20  - 30 rokov. Prekonali a stále sa pasujú so všetkými  prekážkami našej legislatívy. Robia to s láskou  preto ich radi navštevujeme.

 Spoločenské posedenie, diskusia  a ochutnávka regionálnych produktov, prezentácia modranských vinárova MAS Kopaničiarsky regiónPriložené fotografie