Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Semináre k zákonu o registri MNO

Nakoľko od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, pripravili sme v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR sériu verejne prístupných informačných seminárov, na ktoré si Vás dovoľujeme pozvať.

Informačné semináre sa budú konať vo všetkých krajských mestách od 21. februára do 14. marca 2019 v nasledovných časoch a termínoch: