Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Sila je v miestnych akčných skupinách

Sila je v miestnych akčných skupinách

Prekopová Oľga

S Helenou Valentovou, starostkou Jura nad Hronom 

Bez eurofondov a štátnych dotačných programov si rozvoj obce neviem ani predstaviť 

Čo rozhodujúce umožní obci tohoročný rozpočet? 

 Rozpočet bude zameraný na bezproblémový chod správy obce, poskytovanie služieb občanom, na údržbu verejných priestranstiev, udržanie sociálneho programu na úrovni minulého roka a na podporu športu a kultúry. V tejto oblasti som podala niekoľko projektov, aby som vedela podporiť iniciatívu občianskych združení a klubov aj mimo obecného rozpočtu. V rozpočte máme vyčlenené financie na 5 percentnú spoluúčasť súčasne realizovaných a podaných investičných projektov. 

Svojpomocne budujeme kanceláriu prvého kontaktu a knižnicu na prízemí budovy Obecného úradu. Členovia futbalového klubu si svojpomocne stavajú spoločenskú miestnosť pri prezliekárni. Tu musíme rátať aspoň s nákupom materiálu. 

Obec má dve nadbytočné budovy, ktorých predajom by sa obecný rozpočet značne vylepšil. Budova bývalej MŠ a bývalej školskej jedálne so školským klubom sú vhodné na podnikanie, ale vážny záujemca sa ešte nenašiel. 

Ak sa, v dôsledku krízy, príjmová časť rozpočtu nesplní, prípadne zníži, nebudeme riešiť ani tento rok opravu miestnych komunikácií. Ďalším problémom je havarijný stav telocvične. Našu žiadosť ministerstvo školstva opakovane nepodporilo. 

Do konca volebného obdobia máme aj iné plány   bytová výstavbu, cintorín, chodníky a ďalšie. 

Ste veľmi aktívnou starostkou. Pôsobíte v mikroregionálnych štruktúrach aj vo Vidieckom parlamente. V čom a ako tieto a združenia pomáhajú rastu a napredovaniu obcí, ktorých väčšina sa zmieta v problémoch? 

  Občianske združenie (OZ) Nitriansky Vidiecky parlament poskytuje poradenstvo pri príprave mikroregiónov pre integrovaný rozvoj vidieka, využíva výzvy a následne dotácie na vzdelávanie svojich členov   lídrov vidieka. Spolupracuje tiež s odbornými inštitúciami na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) s cieľom napomáhať rozvoju aktivít na rozvoj vidieka a pripomienkovať tvorbu, zmenu legislatívy smerom k vidieku. 

Získané skúsenosti som zúročila pri zakladaní OZ V dlani Hrona a hlavne pri tvorbe Integrovanej stratégie rozvoja územia 24 obcí (Bajka, Beša, Dolná Seč, Dolný Pial, Horná Seč, Horný Pial, Iňa, Jesenské, Jur nad Hronom. Kalná nad Hronom. Lula. Malé Kozmálovce. Mýtne Ludan). Novy Tekov , Ondrejovce, Starý Hrádok. Starý Tekov, Tehla, Tekovský Hrádok, Veľké Kozmálovce, Veľký Ďur, Vyšné nad Hronom, Žemliare), ktoré tvoria Miestnu akčnú skupinu (MAS). Ustanovujúce valné zhromaždenie bolo vlani 8. novembra. V súčasnosti sa zodpovedne pripravujeme na výzvu NSK, ktorý podporuje MAS neregistrované na ministerstve, cez svoj program LEADER. Sídlo združenia je v Kalnej nad Hronom, jeho predsedom je starosta obce Ladislav Éhn. Máme možnosť a chceme sa pripraviť na budúce programovacie obdobie, ktoré bude podporovať regióny a nie jednotlivé obce. 

Čitatelia určite poznajú aj ZVT Hron (združenie 12 obcí), ktoré už od roku 2000 organizuje rôzne športové a kultúrne aktivity. Najobľúbenejšie sú   jarná a jesenná cyklotúra a splav Hrona. Hlavným cieľom združenia je rozvoj turizmu, podpora vytvárania nových pracovných príležitostí, zachovávanie kultúrneho dedičstva. Ide tiež o organizovanie voľnočasových aktivít pre občanov a turistov, skvalitnenie života obyvateľov regiónu a zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti. Bola som pri zakladaní združenia, trvalo niekoľko rokov, kým sa pridali ďalšie obce. Naučili sme sa vzájomne sa rešpektovať, hospodáriť so spoločným majetkom. 

Môže táto samosprávna spolupráca zlepšiť situáciu najmä malých obcí? 

  Som presvedčená, že spolupráca obcí je dôležitá a pre malé obce priam nevyhnutná. Nie som zástancom toho, aby sa malé obce zlučovali či rušili! Chráňme si svoju identitu, históriu! Sú malé obce, ktoré sú životaschopné. Stačí, ak majú veľký kataster, niekoľko podnikateľov na svojom území, dobrých daňových poplatníkov a dobrý manažment. Také obce prežijú aj bez vonkajšej pomoci. Kde to chýba, tam sa problémy objavujú stále väčšie. Rozdiely na regionálnej úrovni sa tak postupne prehlbujú. Potom počujeme, ako starosta úraduje doma a nemá plat, že sa vypína verejné osvetlenie, alebo starosta pýta za dovoz potravinovej pomoci (ktorú mal štát zabezpečiť pre každého!!) 1 euro od každého sociálne odkázaného, lebo chcel, aby pomoc dostali na Vianoce. 

Rozpočty malých obcí sú zaťažené zo strany štátu, ktorý nám presúva kompetencie bez finančných prostriedkov. Jeden príklad: zákon o sociálnych službách by mohol položiť na lopatky nejeden obecný rozpočet! 

Ako hodnotíte pomoc samosprávam zo zdrojov EU a zo štátnych rozvojových programov? 

  Určite kladne. Hnevám sa síce na byrokratické požiadavky agentúr a meškanie platieb pri implementácii, čo mi uberá veľa energie. Ale "koniec dobrý, všetko dobré", zabudnem na bolesti a hľadám ďalšie možnosti. Bez eurofondov a štátnych rozvojových programov si rozvoj našej obce neviem ani predstaviť. 

Predchádzajúce roky nám pomohli pri implementácii projektov: Jurský park, Letí pieseň do sveta, Kľúče do nových brán, Spoločne za krajšiu obec, Vstup do nových brán, Rekonštrukcia ZŠ s MŠ, Dobrý deň lavička  pre dôchodcov, budovanie autobusových čakární, trhoviska, vypracovanie projektových dokumentácií... 

Minulý rok sme začali realizovať projekt: "Revitalizácia verejných priestranstiev obce Jur nad Hronom", podporený EU cez ERDF a cez Regionálny operačný plán ako  "Investícia do našej budúcnosti!" Dotácia bude vo výške 390 760 eur a vlastný vklad obce 20 566,32 eur. Naša obec bude ešte príťažlivejšia, v oddychovej zóne pribudne detské ihrisko, veľká šachová plocha a iné prvky drobnej architektúry. Projekt sa ukončí už v prvej polovici roka, ale účtovne to určite potrvá dlhšie. 

Robíme si nádeje, že získame podporu aj na ďalšie projekty. Ak budú úspešné, budeme o tom informovať.

Helena Valentová, starostka Jura nad Hronom.