Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
DSC_9269

Slávnosť udelenia Čestného občianstva pánovi Ing. Karolovi Herianovi ,CSc.


Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec po prerokovaní udeľuje čestné občianstvo mesta Hlohovec Ing. Karolovi Herianovi, CSc., za významné zásluhyo rozvoj mliekarstva a syrárstva na Slovensku. Ďalej za úspešné pôsobenie na medzinárodnompoli v oblasti vedy a výskumu technológií mliečnych výrobkov a za bytostnú spätosť s mestom Hlohovec, v ktorom prežil prvých osemnásť rokov svojho života, kedy sa v ňom významneformovala osobnosť budúceho vedca. Počas svojho profesijného pôsobenia významnou mierou obohatil ľudské poznanie o nové technológie v oblasti mliekarstva a syrárstva, v tejto oblasti je považovaný za špičkového medzinárodne uznávaného odborníka.

Slávnosť sa  uskutočnila  19. apríla v priestoroch historickej knižnice Hlohovského zámku.

 

               GOLGUZ

Jedna sa dnes svetu pripomína, na vedomie dáva, známa vec-

k veľmi starým mestám na Slovensku patrí mesto HLOHOVEC.

Historický názov GOLGUZ  na starých pergamenoch svieti

a sláva tohto názvu aj na etiketách vína do sveta letí.

Hlohovec- kraj vína a histórie, rozkvetu kultúry -

empírového divadla, ktoré zažilo aj Beethovena 

doteraz v zámockom parku jeho hudby znie ozvena.

Hlohovec aj názov Freistadt  zažil na krátku dobu,

dokonca aj cisár Napoleon  mal snahu zmeniť jeho podobu.

Bol centrom kultúry a vzdelanosti, ale aj boja za slobodu.

Slávu  zámockého parku šíri  platanový háj

a mesto preslávil prívlastok mesta ruží .

Odo dnes sa mesto priblíži aj mlieku a syrom,

spojí sa čestným občianstvom s menom Karola Heriana,

ktorému otvorilo mesto srdce a otvorila sa mestská brána...

 

Čestným občanom mesta HLOHOVECsa stáva  :

·      Apoštol dobrého syra

·      misionár mliekarenského pokroku

 

 

                        Ing. Karol Herian, CSc.   

 

V tej súvislosti sa vynára otázka:

Čo spája víno a syr ?

Víno a syr majú veľa spoločného, pretože si zakladajú si na terroire, teda na osobitostiach územia, kde vznikli. Pri syre ide o botanickú skladbu tráv a bylín, ktoré spásajú ovečky a premieňajú na mlieko. Tu sa rodí špecifická aromatika syrov, ich chuť, daná pravdaže originálnou mikroflórou, ktorá ovplyvňuje zloženie mliečnych baktérií. Ak sa vrátime k pikantnému klenovskému syrcu, tak ho možno produkovať len na ohraničenom území, ktorého centrom je Gemer. Najlepšie mlieko produkujú ovečky v okolí Klenovca, Tisovca, ale aj dedinky Hubovo, kde sa rozbieha výroba tohto syra.

Terroir (z franc. terre – pôda, zem) je označením pre súhrn prírodných podmienok, ale aj ľudského vplyvu na charakter vína z určitej oblasti. Na jednotlivé zložky tohto komplexného systému a ich skutočný dopad na vlastnosti vína panujú rôzne názory. Poďme si to teda všetko popísať ešte podrobnejšie:

  1. Podnebie: Do tejto škatuľky môžeme zaradiť ako mikroklímu vinárskej trate, tak makroklímu celého regiónu. Ovplyvňuje ju teplo, chlad, kolísanie teplôt, slnečný svit a jeho intenzita, vietor, zrážky, vlhkosť, ale napríklad aj hmly a ďalšie klimatické podmienky.
  2. Pôda: V širšom kontexte hovoríme o geologickom podloží vinice a z neho vyplývajúcich pôdnych podmienkach. Rozhodujúce môže byť chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti pôdy: napríklad typ hornín, obsah minerálov, priestupnosť pôdy pre korene, jej schopnosť zadržiavať vodu a podobne.
  3. Terén: Zabudnúť nemôžeme ani na topografické parametre vinice, medzi ktoré patrí jej sklon, orientácia voči svetovým stranám alebo nadmorská výška
  4. Tradícia: Pod súhrnným názvom „tradícia“ sa skrývajú výrobné postupy, osobnosť vinára, ale aj ďalšie ľudské zásahy, ktoré môžu ovplyvniť napríklad jednotlivé vinice. Práve tu sa vedú časté diskusie, či činnosť človeka do terroir zahŕňať tiež. Napr. rozdiel medzi klasickým a moderným prístupom výroby

 

No a v tom je tá zaujímavosť, ktorá to dnes všetko zjednocuje a dôvod, prečo dnes na Hlohovskom zámku Ing. Karol Herian

tu prítomný je:

Je ako dobrý zrejúci syr a je ako dobré víno,

je v ňom zjednotené všetko, čo robí z neho terroir –

·      pôvod po mame z Hlohovca

·      teda rodák zo Slovakofarmy

·      nadšenec mlieka a mliečnej farmy

·      propagátor zrejúcich syrov

·      a nadšenec dobrého vína....

Takéhoto skvelého človeka zrodila slovenská zem syna


autor: Jozef Garlík

Priložené fotografie