Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
papradno 12

Slávnostné odovzdávanie ocenení v súťaži Dedina roka 2019

7. novembra 2019 sa konalo vo víťaznej obci súťaže PAPRADNO slávnostné odovzdávanie ocenení v súťažiDedina roka 2019.

Sprievodné podujatia na amfiteátri:

-  prezentácia  zúčastnených obcí v súťaži

- dychová hudba Moštenanka.


Podujatia sa zúčastnila Mária Behanovská, ktorá odovzdala starostovi obce Tvrdošovce  - Mariánovi Tóthovi

cenu  garanta OZ VIPA SK v  kategórií ako partner za

„Za aktívne budovanie a udržiavanie partnerstiev pre miestny, regionálny  a cezhraničný rozvoj.“

Priložené fotografie