Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
foto_kamenica

Slávnostné ukončenie ovčiarskej sezóny 2023 v Kamenici


            Aj v tomto roku, napriek daždivému počasiu sa uskutočnilo tradičné slávnostné ukončenie ovčiarskej sezóny „Demeter 2023“ na východnom Slovensku v Kamenici. Hlavným usporiadateľom  týchto slávností bol Zväz chovateľov oviec a kôz za podpory Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na Farme Kamenica v peknom prírodnom prostredí  majitelia manželia  Angelovičovci  pripravili účastníkom a najmä  bohatému počtu ovčiarov  pekné a dôstojné prostredie s bohatým občerstvením.

            Slávnostné otvorenie urobil predseda ZCHOK Ing. Igor Nemčok, kde pripomenul tradíciu ovčiarskych slávností na sviatok sv. Demetra. Tento sviatok začal svoju históriu písať už na prelome 3. a 4. storočia. Svätý Demeter zomrel mučeníckou smrťou počas vtedajšieho prenasledovania kresťanov. V prostredí ortodoxnej cirkvi bol sv. Demeter obzvlášť uctievaný a šíriteľmi jeho kultu boli aj Cyril a Metod. Posilnenie jeho kultu u nás súvisí aj s valaskou kolonizáciou od 14. storočia, ktorá zapríčinila najväčšiu zmenu v oblasti obhospodarovania pôdy a chovu úžitkových zvierat. Patrónom pastierov sa stal svätý Demeter, u nás mu hovorili aj Mitro. Práve jeho deň bol významným pre pastierov, ktorým končila príchodom studeného počasia pracovná sezóna.

            V priebehu slávnosti v Kamenici vystúpili s odbornými prednáškami zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o aktuálnej situácii  v chove oviec a kôz, ďalej zástupca, Štátnej veterinárnej a potravinovej  správy  s príspevkom o aktuálnom zdravotnom stave a bezpečnosti ovčích a kozích produktov a aj zástupcovia  vyživárskych organizácii ako aj výkupcovia ovčích produktov. Účastníci podujatia  dostali informáciu, že v najbližšom období ZCHOK pripravuje stretnutie s ministerstvom pôdohospodárstva, kde prerokujú  aktuálne potreby na zabezpečenie ďalšieho rozvoja chovu oviec a kôz. Záverom slávností   riaditeľ ZCHOK Ing. Reľovský vyhodnotil najúspešnejších chovateľov oviec a kôz za rok 2023.  Všetci  ocenení najlepší chovatelia podľa jednotlivých kategórii získali  ocenenia od usporiadateľov súťaže. Súčasne   na Farme Kamenica prebiehala i výstava našich najlepších plemien oviec.

            Počas celého dňa účastníkov sprevádzala živá hudba z regiónu. Na záver usporiadatelia pripravili vynikajúce bohaté pohostenie prevažne z ovčiarskych produktov. Tam, pri posedení prebiehala i bohatá diskusia i vzájomné spoznávanie i výmena skúseností. Záverom je potrebné  ozaj úprimne poďakovať organizátorom , najmä Ing. Reľovskému riaditeľovi ZCHOK a domácemu usporiadateľovi z Farmy Kamenica pánu Angelovičovi za zorganizovanie a priebeh celého tohto tradičného  ovčiarskeho podujatia.

            Oslava ukončenia ovčiarskej sezóny na sv. Demetra, je aj príležitosť na bilancovanie uplynulej sezóny a zároveň aj na vyslovenie veľkej vďaky našim chovateľom i spracovávateľom za zachovanie a  rozvoj nášho tradičného ovčiarstva. Chov oviec i kôz a využitie ich  produktov má u nás veľkú tradíciu a má k tomu stále  ešte veľa nevyužitých príležitostí. Je teda ozaj na zváženie, prečo sme za posledné roky nedokázali  ďalej rozširovať a zveľaďovať celé ovčiarstvo vrátane chovu kôz. Za posledné roky stále ubúda počet chovateľov i počty zvierat pre náročné prírodné i legislatívne podmienky. Práca s chovom oviec i kôz a aj spracovanie ich produktov je ozaj veľmi ťažká a náročná. Mnohí ovčiari preto  to vzdali a hľadajú si ľahší spôsob zárobkov a tí, čo zostali dúfajú, že nová vláda konečne urobí  rázne opatrenia na ďalší rozvoj . Máme predsa dostatok nevyužitých a zarastených lúk a pasienkov, máme množstvo mladých ľudí, ktorí utekajú za prácou do zahraničia a my  sme tu odkázaní na dovoz ovčieho i kozieho mlieka. Ostáva nám pevne veriť, že sa príchodom novej vlády konečne začnú výrazné opatrenia i vo výchove mladých ľudí pre  poľnohospodársku i potravinársku výrobu, opatrenia na zabezpečenie našej potravinovej sebestačnosti, na udržanie zdravého životného prostredia, kultúrnych tradícii a najmä pre zabezpečenie dostatku zdravej výživy.

Ing. Karol Herian, CSc., Žilina