Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
foto stavebník .sk

Slovensko sa ocitlo medzi európskou špičkou v obnoviteľnej energii. Veľmi sa tým nechváli

  Podľa Eurostatu sa Slovensko skokovo zaradilo medzi krajiny, ktoré vedú v zelenej energii.  Do štatistiky sa totiž dostali nové údaje o spotrebe biomasy v domácnostiach. Bude to mať ďalekosiahle dôsledky pre slovenskú energetickú politiku, hovoria výrobcovia energie z obnoviteľných zdrojov.

Slovensko zvýšilo podiel obnoviteľnej energie v energetickom mixe medzi rokmi 2018 a 2019 o neuveriteľných 5 percentuálnych bodov z 11,9 na 16,9 percenta. Znamená to, že pohodlne splní svoje záväzky pre rok 2020. Ak sú údaje správne, Slovensko nebude mať problém splniť ani aktuálny cieľ do roku 2030, ktorý je na úrovni 19,2 percenta.

Nové údaje od meteorológov

Podľa ročenky Energetika 2019, ktorú vydáva Štatistický úrad (ŠÚ), za nárast spotreby zelenej energie v oblasti výroby tepla môže predovšetkým hrubá spotreba tuhej biomasy. Jej spotreba sa podľa ŠÚ zvýšila medziročne z 37 tisíc TJ na 58 tisíc TJ. Skokový nárast bol spôsobený tým, že doteraz podobnými údajmi ministerstvo hospodárstva ani Štatistický úrad nedisponovali a tým pádom neboli zarátané ani v európskej štatistike, uviedol rezort hospodárstva pre Euractiv.sk.

Rezort hospodárstva ďalej v stanovisku uvádza, že tieto údaje pochádzajú zo štatistického zisťovania, ktorý realizoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v spolupráci so Štatistickým úradom. Zisťovali úroveň spotreby biomasy v domácnostiach, pretože sa údaje o spotrebe energie z biomasy v predchádzajúcich rokoch v rôznych štatistikách rádovo líšili. „Spotreba biomasy v domácnostiach nie je zanedbateľná a pre SHMÚ je to dôležitý údaj pre kvalitu ovzdušia a správne určenie emisií skleníkových plynov. Tento projekt na základe lepšej metodiky spresnil štatistiku energetickej spotreby domácností,“ uvádza rezort hospodárstva v stanovisku.

Splnené ciele

Podľa riaditeľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Jána Karabu je takýto skokový nárast nezvyčajný. „Ministerstvo nič také predtým nekomunikovalo a zrazu máme naplnený záväzok voči Európskej únii. V posledných rokoch sa javilo ako veľmi problematické splnenie cieľa do roku 2020 vo výške 14 percent. Zrazu sme sa však vďaka nejakým dodatočne vypočítaným údajom dostali na 16,9 percenta,“ povedal pre Euractiv.sk.

„Štruktúru týchto údajov nepoznáme, ministerstvo ju zatiaľ neposkytlo,“ dodáva Karaba.

Neštandardné podľa Karabu je aj to, že rezort hospodárstva o splnení cieľov do roku 2020 v oblasti OZE verejne neinformoval, napríklad prostredníctvom tlačovej správy alebo na svojej webovej stránke. „Mohli by sme sa tým všade chváliť, že sme v plnení záväzku predbehli tri štvrtiny všetkých členských štátov,“ upozorňuje riaditeľ SAPI. Tento skok totiž bude mať veľký vplyv na smerovanie celej energetickej politiky Slovenska.

„Obávam sa, že aj na základe týchto nových údajov si vláda povie, už sme skoro tam, tak načo sa budeme ďalej snažiť,“ zdôrazňuje riaditeľ SAPI.

autor: Irena Jenčová

obrázok: stavebnik.sk