Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
LisovMuzeum-USVSR-ExterierMuzea

SLOVENSKÝ VIDIEK/POĽNOHOSPODÁRSTVO/TURISTIKA


 SLOVENSKÝ  VIDIEK

POĽNOHOSPODÁRSTVO

TURISTIKA

* František Mach, riaditeľ NORVT v Modre – Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka: 

Výsledky ankety Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky v Modre a redakcie Literárneho týždenníka:


O rozvoji vidieka a potravinovej bezpečnosti


* Súbor respondentov, ktorí do obdobia uzávierky odpovedali na anketové otázky (v abecednom poradí): Ing. Peter Baco, PhD., bývalý minister pôdohospodárstva SR (1992 – 1998) a poslanec Európskeho parlamentu (2004 – 2009); Ing. Mária Behanovská, riaditeľka Vidieckeho parlamentu (VIPA); doc. Ing. Gejza Blaas, CSc., sociológ vidieka a agrárny ekonóm, emeritný riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP, 1999 – 2008); PhDr. Stanislav Buchta, PhD., sociológ vidieka a agrárny ekonóm;Ing. Róbert Dohál, Poľnohospodárske družstvo Krakovany; Dr. h. c. doc. Mária Kadlečíková, CSc., podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu (2001 – 2002), stála predstaviteľka SR pri FAO a podpredsedníčka Výkonného výboru pre poľnohospodárstvo Európskej kancelárie FAO (1993 – 1997), prorektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (1985 – 1990); Ing. Jozef Gálik, PhD., Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Dagmar Matošková, PhD. – analytici Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva; Ing. Ladislav Lysák, DrSc., predseda Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (SES-NEZES); Ing. František Mach, CSc., riaditeľ Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky, Modra; Ing. Silvia Matúšová, bývalá pracovníčka Úradu vlády SR, VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy, Bratislava; prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV); Arpád Matejka, diplomovaný technik, OZ Za obrodu národa; prof. Ing. Peter Patúš, PhD., riaditeľ Švajčiarsko-slovenského združenia cestovného ruchu, Banská Bystrica; PhDr., Ing. Vojtech Tĺčik, PhD., podnikateľ, Potravinársky komplex Nielen ovocie, PodkylavaViac tu: https://www.literarny-tyzdennik.sk/products/literarny-tyzdennik-37-38-2020/

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
30. 10. 2020  Nová položka Dokument programu Microsoft Word82 kB [docx]