Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
ros

Splnomocnenec vlády sa zúčastnil diskusie ku Konferencii o budúcnosti Európy

  

Splnomocnenec vlády sa zúčastnil diskusie ku Konferencii o budúcnosti Európy


Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl diskutoval spoločne so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martinom Klusom, poslancom Európskeho parlamentu Vladimírom Bilčíkom a predsedom európskeho výboru NR SR Tomášom Valášekom o tom, ako by mala vyzerať celoeurópska diskusia o budúcnosti Európy.

Konferencia o budúcnosti Európy by mala priniesť pohľad na to, akým smerom sa má Európska únia uberať v kontexte aktuálnych výziev. Veľký dôraz je kladený na zapojenie občanov a vypočutie si ich názorov a podnetov.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktoré bude túto diskusiu na Slovensku zastrešovať pripravuje plán aktivít ako aj úloh súvisiacich s touto dôležitou diskusiou. Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl upozornil na dôležitosť zapojenia všetkých relevantných aktérov či potrebu otvorenej komunikácie s verejnosťou. Zároveň zdôraznil, že Konferencia o budúcnosti Európy je vítanou príležitosťou na rozšírenie povedomia o Európskej únii, našom členstve či výhodách, ktoré nám Európska únia prináša, medzi občanmi a verejnosťou.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti mal zastúpenie aj v nadväzujúcom, expertom paneli, ktorý sa zameral na to, ako by participácia na diskusii mala vyzerať. Zúčastnila sa ho expertka nášho národného projektu Participácia Alexandra Poláková, ktorá zdôraznila potrebu dôkladnej prípravy samotného procesu participácie a dôležitú úlohu obcí, miest a krajov vzhľadom na úspešné skúsenosti s participatívnymi projektami na úrovniach miestnych samospráv.

Záznamy z diskusií nájdete na týchto odkazoch: