Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
masiar_historia2

Spracovanie mäsa študentov neláka, ich nedostatok vykrýva zahraničie


Agrosektor už dlhšie nepatrí medzi atraktívne oblasti pre zamestnancov, ani uchádzačov o zamestnanie. So zháňaním pracovníkov majú problém všetky odvetvia – či už v živočíšnej alebo rastlinnej výrobe, rovnako tak aj v potravinárstve. Výnimkou teda nie je ani spracovanie mäsa. Záujemcov o toto povolanie ubúda.

Nezáujem študentov znižuje ochotu škôl

„Dlhodobo upozorňujeme na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v odvetví spracovania mäsa na území celého Slovenska. V súčasnej dobe sa u nás poskytuje odborné vzdelávanie pre učebné odbory mäsiar na šiestich stredných školách, mäsiar-lahôdkar na piatich a mäsiar-kuchár na troch. Na území Slovenska je spolu 14 odborných škôl, avšak s nedostatočným počtom žiakov pre potreby odvetvia,“ vysvetlila Eva Forrai, výkonná riaditeľa Slovenského zväzu spracovateľov mäsa.

Mäsospracujúce podniky sú pritom podľa nej často významnými lokálnymi zamestnávateľmi.

„Preto je z nášho pohľadu dôležité, aby odborné školy s mäsiarskymi odbormi v regiónoch boli dostupné, a aby študenti mohli vykonávať odbornú prax priamo u zamestnávateľov,“ dodala  sa Forrai.

Vlani v odbore mäsiar študovalo u nás 36 žiakov. V kombinovanom odbore mäsiar – lahôdkar to bolo 131 študentov a v kombinovanom odbore mäsiar – kuchár 61 študentov. Ďalších 17 žiakov navštevovalo odbor mäsová a údenárska výroba. Celkovo tak išlo vo všetkých ročníkoch o 245 študentov, z ktorých až 192 bolo v kombinovanom odbore, a teda sa pri výbere povolania môžu vydať iným, ako mäsiarskym smerom.

S klesajúcim záujmom o odbor mäsiar zo strany študentov sa znižuje aj záujem a možnosť škôl tento odbor ponúkať. Napríklad na Strednej odbornej škole potravinárskej v Nitre patril odbor mäsiar k tradičným. Neskôr ho škola začala pre nedostatočný záujem kombinovať s odborom kuchár. Ani to však nepomohlo a v Nitre tak odbor mäsiar v minulom školskom roku z ponuky vyradili.

„Pre žiakov je tento odbor úplne neatraktívny. Pracuje sa v náročných podmienkach, v chladnom a vlhkom prostredí, čo mladých ľudí značne odrádza od záujmu podať si prihlášku na daný typ strednej odbornej školy,“ uviedla Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Rozhodujú kraje

To, že v niektorých lokalitách sú so zapĺňaním tried výrazné problémy, potvrdil aj samotný zväz spracovateľov mäsa.

„Je pravdou, že niektoré z odborných škôl v minulosti ponúkali odbor mäsiar, avšak dnes ho už neotvárajú. Je to pre slabý záujem. Ale na druhej strane stále máme odborné školy, ktorým sa v tomto smere darí,“ skonštatovala Forrai.

Ministerstvo školstva deklaruje, že odbory, ktoré sú v praxi nedostatkové, podporuje. Žiaci v učebných odboroch s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu môžu získať motivačné štipendium od štátu. Rovnako na nich štát vypláca 110 percent normatívu. Ministerstvo školstva vo svojom stanovisku uvádza, že samosprávne kraje si majú nastaviť plány výkonov tak, aby reflektovali potreby trhu práce. Kraje sa pri stanovení plánu výkonov na školách riadia podkladmi zo škôl. Pokiaľ tie záujem o daný odbor nemajú, často ho neotvárajú a nahrádzajú atraktívnejšími odbormi, aby neprišli o triedu a následné financovanie.

O optimalizácii siete škôl sa hovorí už pomerne dlho, avšak v praxi k výrazným zmenám nedochádza. Keďže absolventi chýbajú, nedostatok musia mäsospracovatelia riešiť iným spôsobom.

„Najčastejšie je zastúpenie tejto pracovnej sily kvalifikovanými pracovníkmi zo zahraničia. Často však nejde o vyučených odborníkov, ale o ľudí, ktorí sa rekvalifikovali. Takto sa dá postupovať samozrejme aj so slovenskými pracovníkmi, ktorí sa po rekvalifikácii do mäsiarskeho odboru zaučia. Ale optimálne by bolo, aby kvalifikovaná sila vyrastala už od školských čias v prostredí spracovania mäsa a aby sa vychovávali nastupujúce generácie,“ dodala Eva Forrai.

Nedostatok pracovných síl pociťuje do vysokej miery aj mliekarenský a pekársky sektor. V rámci poľnohospodárstva sú to najmä profesie v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe.

Autor článku: poľnoinfo.sk

 

Foto:

Čadčiansky mäsiar Jindrich Neumann pred svojim obchodom - perokresba, 30. roky 20. storočia (Kysucké múzeum)