Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
polnohospodarstvo

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve za rok 2019 je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve za rok 2019, ktorú každoročne pripravuje Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.  Termín na zaslanie pripomienok je do 5. augusta 2020. Podľa predbežných údajov slovenské poľnohospodárstvo dosiahlo za minulý rok výrazne nižší zisk ako v roku 2018. Horšie obstálo aj v rámci porovnania s päťročným priemerom.

„Výnosy dosiahli úroveň 2,812 miliardy eur a náklady 2,729 miliardy eur. Zisk pred zdanením bol 83 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2018 sa jeho úroveň znížila o 20,6 milióna eur. Priemer obdobia 2014 – 2018 hovorí o zisku 93,5 milióna eur,“ informuje Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve, ktorej málokto povie inak ako Zelená správa.

Priemerná úroveň výsledku hospodárenia v prepočte na hektár poľnohospodársky využívanej pôdy bola 52 eur.


Výpadky v RV nenahradilo ani zvýšenie cien

Zelená správa uvádza, že minuloročný výsledok hospodárenia bol ovplyvnený poklesom produkčnej výkonnosti, čo sa odrazilo vo výpadku tržieb, ktorý nekompenzoval ani mierny nárast cien poľnohospodárskych výrobkov.  Celkovo poklesli tržby z predaja vlastných výrobkov o jednu desatinu  najmä v dôsledku výrazného zníženia celkových tržieb za komodity dopestovaných plodín. Pokles tržieb v rastlinnej výrobe dosiahol až 18,4-percenta a ovplyvnil ich najmä pokles hektárových úrod.

„Väčšina komodít rastlinnej výroby z hľadiska hektárových úrod stagnovala, prípadne klesla. Najviac kukurica na zrno o 4,7-percenta, cukrová repa o 4,6-percenta, olejniny o 15,6-percenta, kŕmne okopaniny o 15,2-percenta a ovocie o takmer 20-percent,“ konštatuje Zelená správa.

Výpadok v produkcii nedokázal nahradiť ani zvýšenie cien poľnohospodárskych výrobkov. Tie podľa Zelenej správy vzrástli o 1,8-percenta, pri rastlinnej výrobe o 1,4-percenta. Poklesli ceny živočíšnych produktov a to o 0,3-percenta.


Produkcia živočíšnej výroby poklesla o 8-percent

V minulom roku opäť posilnil trend dominancie rastlinnej výroby nad živočíšnou produkciou. Chov zvierat sa svojou veľkosťou pomaly dostáva len na jednu polovicu veľkosti rastlinnej výroby.

„Naturálna produkcia živočíšnej výroby klesla o 8-percent a to takmer u všetkých rozhodujúcich skupín jatočných zvierat. Stavy jatočného hovädzieho dobytka poklesli o 13,4-percenta, ošípaných o 6,4-percenta a oviec o 4,5-percenta. Na úrovni minulého roka stagnovali stavy jatočných kôz a produkcia surového kravského mlieka,“ uvádza Zelená správa.

Výsledku poľnohospodárstva nepomohol ani nárast podpôr o 12-percent v minulom roku. Z toho o 9-percent rástli podpory z EÚ a o takmer 20-percent z národných zdrojov.

„Podobne ako v minulých rokoch, aj v roku 2019 významný podiel na výnosoch v poľnohospodárstve dosiahli celkové podpory z európskych a národných zdrojov, ktoré pozitívne ovplyvnili výnosy, a tým výsledok hospodárenia podnikov,“ informuje Správa.

Podiel celkových podpôr na výnosoch vlani dosiahol 34,9-percenta. To je výrazný nárast oproti roku 2018, keď dosiahol 28,9-percenta a päťročnému priemeru, keď bol 27,7-percenta.

Zelená správa potvrdzuje pokles produkcie slovenského poľnohospodárstva, ktoré je čím ďalej viac závislé na podporách a rastie aj jeho úverová zaťaženosť.


Juraj Huba - poľnoinfo.sk

Zdroj obrázku - mapy vo fotogalérii pod článkom - VÚEPP 

Priložené fotografie