Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
4

Štartuje 12. ročník Dediny roka


      Tlačová správa

 

Štartuje 12. ročník Dediny roka

 

Bratislava, 18. január

V úvode nového roka 2023 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia ďalší ročník národného ocenenia Dedina roka, nad ktorým prevzal záštitu minister Ján Budaj. V rámci neho organizátori hľadajú výnimočné slovenské obce, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry.

Vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou Slovenska. Prostredníctvom ocenenia Dedina roka už od roku 2001 spoznávame samosprávy, ktoré do svojho rozvoja vnášajú ojedinelé inovatívne a inšpiratívne riešenia, a to aj na úrovni starostlivosti o životné prostredie.„Slovenské obce a dediny sú významným partnerom štátu a neodmysliteľnou súčasťou verejnej správy. Aj vďaka zdrojom, ktoré poskytuje ministerstvo životného prostredia sa môžu rozvíjať a zlepšovať tak podmienky pre život obyvateľov. Preto som presvedčený, že majú čo ukázať. Vyzývam preto starostky a starostov, aby sa do boja o titul Dedina roka 2023 zapojili a predstavili úspechy svojej dediny, jej výnimočnosť, a tvorivosť jej obyvateľov,“uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia (MŽP) Juraj Smatana.

Obec môže zapojením sa do národného ocenenia získať prestížny titul Dedina roka 2023 a zároveň možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú od roku 1990 organizuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny. Uzávierka prihlášok je 31. marca. Prihlásené obce posudzujú členovia Národnej hodnotiacej komisie počas mája až augusta.„Hodnotiaci proces prebieha na dvoch úrovniach – návštevou prihlásených obcí v území a záverečným rokovaním komisie. V septembri predstavíme verejnosti laureáta ocenenia Dedina roka a ďalších víťazov v kategóriách Dedina ako hospodár, Dedina ako klenotnica, Dedina ako maľovaná, Dedina ako partner,“ozrejmil Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) s tým, žeslávnostné odovzdávanie cien prebehne už tradične koncom roka.

Aktuálny ročník Dediny roka sa opäť rozhodla podporiť COOP Jednota Slovensko, s. d. Podľa predsedu predstavenstva Jána Bilinského jednou z možností, ako posunúť svoju obec ďalej, ako získať nové  dôležité poznatky a v neposlednom rade aj finančný grant, je určite zapojenie do Dediny roka.„COOP Jednota Slovensko nie je generálnym partnerom tohto ocenenia náhodou. Pôsobenie na vidieku je prirodzenou súčasťou obchodnej politiky našej maloobchodnej siete. Z našich viac ako 2 000 predajní pôsobí väčšina práve na vidieku. Teda v lokalitách, ktoré konkurencia pre nízku rentabilitu nepovažuje za atraktívne. My si naopak myslíme, že vidiek má pre Slovensko nesmierny význam. Svojou rozmanitosťou v tradíciách, kultúre a vďaka svojmu prírodnému rázu sa výraznou mierou podieľa na dotváraní celkového obrazu našej krajiny,“vysvetlil Ján Bilinský.

Po vzore posledného ročníka sa do organizácie podujatia v pozícii partnerov opätovne zapájajú aj všetky samosprávne kraje.Tie sú koordinátormi rozvojových aktivít vo svojom území, môžu motivovať obce k účasti, pomôcť im pri príprave prezentácie a programu počas návštevy hodnotiacej komisie.„Rozvoj vidieka po sociálnej, ekonomickej aj ekologickej stránke považujeme za kľúčový predpoklad napredovania Slovenska v ďalších dekádach jeho existencie. Navyše Dedinu roka vnímame ako skvelú príležitosť na propagáciu obcí a regiónov, v ktorých sa dobre žije domácim, pre návštevníkov z blízka aj z ďaleka,“uzavrel predseda združenia samosprávnych krajov SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.


Na stránke www.dedinaroka.sk sú zverejnené podmienky a pravidlá DR 2023 spolu s prihláškou a formulárom oblasti hodnotenia. Uzávierka prihlášok pre obce je 31. marca 2023.V prílohe e-mailu vám zároveň zasielam tlačovú správu, dovoľte mi požiadať vás o jej zverejnenie na webových stránkach organizácií, ktoré zastupujete.

Podmienky a pravidlá spolu s prihláškou sú dostupné k stiahnutiu na stránke:

 https://www.dedinaroka.sk/12-rocnik-dediny-roka/

Záznam k vyhláseniu Dediny roka 2023 je zverejnený na FB MŽP SR:

 https://www.facebook.com/mzpsr/videos/5006606262776315 

    

Priložené fotografie