Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
2951

Štátnym tajomníkom bude od 1. februára Martin Kováč


Vláda Kyseľa vymenovala do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) 17. júna 2021. Kyseľ 4. januára 2022 doručil ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR list, ktorým sa vzdáva svojej funkcie z osobných dôvodov k 31. januáru 2022.

Kováč v rokoch 1990 až 1995 študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor vodné hospodárstvo krajiny. V rokoch 1998 až 2001 na Žilinskej univerzite v Žiline, na ústave súdneho inžinierstva absolvoval štúdium znalectva v oblasti oceňovania nehnuteľností a vodného hospodárstva krajiny. Od roku 2021 je členom a predsedom zboru poradcov ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Podľa agrorezortu by nový štátny tajomník mal prispieť k riešeniam udržania vody v krajine a zlepšeniu kvality pôdy, rozpracovaniu konceptu „Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny“, podpore pozemkových úprav a príprave Registra užívacích vzťahov k pôde, podpore spolupráce farmárov a spracovateľov potravín, rozvíjaniu spolupráce s územnou samosprávou a samosprávou v pôdohospodárstve.