Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
th

Strategická investícia pri Košiciach v lokalite Valaliky


   Dobrý deň,

 

dovoľujeme si Vás osloviť k spolupráci v súvislosti s realizáciou strategickej investície pri Košiciach, v lokalite Valaliky kde sa rozbehla príprava pre výstavbu továrne spoločnosti VOLVO. Investor má ambíciu realizovať závod najvyšších environmentálnych štandardov LEED GOLD a zabezpečiť uhlíkové neutrálne zdroje energie pre svoj závod. Úlohou SR, ktorú zastupuje spoločnosť Valaliky Industrial Park v gescii MH SR, je pripraviť lokalitu strategickej investície, majetkovo-právne ju vysporiadať, zabezpečiť odvoz ornice a zeminy, v súlade so zákonnými požiadavkami v stanovených termínoch.

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je gestor štátnej politiky v oblasti ochrany pôdy. Minister pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, pán Samuel Vlčan, v záujme zvýšiť systémové využitie stiahnutej ornice a zeminy z danej lokality zvoláva okrúhly stôl zástupcov kľúčových aktérov, ktorí môžu priniesť dobré odporúčania a návrhy projektov, ako by bolo možné daný objem ornice a zeminy využiť v okolí danej investície v nasledujúcich mesiacoch. Okolie investície by sa dalo ohraničiť predbežne rádiusom 30 až 35 km v ktorom sa nachádza zhruba 200 obcí a miest.  

 

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si rezervovali časť na toto stretnutie, ktoré sa uskutoční za účasti pána ministra Samuela Vlčana. V priebehu zajtrajšieho dňa, najpravdepodobnejšie vo štvrtok poobede, Vám bude zaslaný email s pozvaním na stretnutie z kancelárie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka s bližšími inštrukciami a podkladmi na uvedené stretnutie.

 

Stretnutie bude otvorené obom formám účasti, osobne ako aj on line formou.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

 

S pozdravom

 

Ing. Martin Kováč

| štátny tajomník

cid:image001.jpg@01D7EB4D.7B9E9AC0

Dobrovičova 12 |812 66 Bratislava Slovenská republika

tel: +421-2-59266 481 | mobil: +421 905 269 078

martin.kovac@land.gov.sk| www.mpsr.sk| http://facebook.com/minagri.sr