Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
2951

Strategický plán, ako základný dokument nášho poľnohospodárstva, sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.


     Dokument určený na päť rokov je možné pripomienkovať päť dní

Strategický plán, ako základný dokument nášho poľnohospodárstva, sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Na pripomienkovanie 695 stranového dokumentu, ktorý rozdeľuje v päťročnom období 4,26 miliardy eur z európskych a štátnych zdrojov je vyčlenených päť pracovných dní!

MPRV: 5 pracovných dní by malo byť postačujúcich

„V zmysle nariadenia EÚ 2021/2115 z 3.12.2021 bolo potrebné oficiálne predložiť daný materiál na schválenie Európskej komisii do 1.1.2022, čo však doposiaľ nebolo možné z dôvodu neúčinnej európskej legislatívy týkajúcej sa daného materiálu. SR na rokovaní s DG AGRI dňa 10.12.2021 deklarovala predloženie návrhu Strategického plánu SPP 2023-2027 na EK do 31.1.2022,“zdôvodňuje skrátené medzirezortné pripomienkové konanie pri predložení materiálu ministerstvo pôdohospodárstva (MPRV).

Pripomienkovanie dokumentu začalo 4. januára a potrvá do 11. januára 2022. Súčasťou tohto obdobia je aj jeden deň pracovného pokoja, či dva víkendové dni.

„MPRV SR pracuje na návrhu Strategického plánu od r. 2019, pritom priebežne komunikovalo a komunikuje v súlade so zásadou partnerstva v tejto záležitosti s relevantnou odbornou verejnosťou. Naposledy sa konalo on-line stretnutie veľkej pracovnej skupiny, v ktorej sú zastúpení najvýznamnejší štátni aj neštátni partneri rezortu, 15.12.2021, na ktorom bol odprezentovaný návrh intervenčnej stratégie, ako i návrhy jednotlivých intervencií SP a zodpovedané následné otázky partnerov. Na základe uvedeného sme toho názoru, že pre vznesenie pripomienok zo strany najvýznamnejších partnerov rezortu, by malo byť 5 pracovných dní postačujúcich,“informuje portál poľnoinfo.sk tlačový odbor agrorezortu.

Patríme medzi 9 štátov, ktoré dokument zatiaľ nepredložili

Agrorezort nás ďalej oboznamuje s tým, že na Hospodársku a sociálna radu vlády pôjde dokument 10. januára 2021. Po skončení medzirezortného pripomienkového konania 11. januára 2021 bude Strategický plán 19. januára 2022 predložený na úrad vlády a 26. januára má byť zaradený na rokovanie vlády. Následne má byť predložený Európskej komisii a do Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

„Snahou Slovenska je čo najskôr dosiahnuť oficiálne schválenie návrhu Strategického plánu zo strany Európskej komisie, aby sa tak mohla pripraviť na spustenie implementácie hneď od 1.1.2023 berúc do úvahy dĺžku negociačného procesu v súvislosti so schvaľovaním návrhu Strategického plánu zo strany EK,“odpovedá MPRV.

Európska komisia má po predložení návrhov šesť mesiacov na posúdenie a schválenie národných strategických plánov. Slovensko je s prípravou svojho zásadného dokumentu vo výraznom sklze. Patríme medzi 9 štátov Európskej únie, ktoré svoje Strategické plány ešte nedokončili.

„Do konca roka 2021 predložilo svoje národné strategické plány Európskej komisii 18 z 27 členských štátov,“ informoval včera (4.1.2022) portál agrarheute.

Strategické plány podľa Komisie zatiaľ nedokončili okrem Slovenska aj Belgicko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Rumunsko a Česká republika.

Členské štáty vo svojich Strategických plánoch opisujú ciele pri podpore poľnohospodárstva, agroenviromentálnych a klimatických opatrení či vidieckych oblastí. Dokument informuje o tom, ako štáty rozdeľujú dostupné finančné prostriedky medzi ciele.

  Zdroj: MPRV SR