Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG_20221021_091509

Stretnutie k projektu #LIFE_WILL - voda v krajine a v pôde.

  21.10.2022 sme mali prvé fyzické stretnutie v obci Šterusy ,v rámci nového projektu #LIFE_WILL - voda v krajine a v pôde. 

Zámerom projektu LIFE WILL je zvýšiť odolnosť obyvateľov a poľnohospodárskej krajiny voči zmene klímy prostredníctvom zvýšenie retenčnej schopnosti krajiny a pôdy, realizácií prírode-blízkych adaptačných opatrení na lokálnej úrovni.

Trvanie projektu:

1/9/2022 – 31/8/2027

Lokality: Česká republika, Slovensko

-  Obce Velvary, Nemčice pri Kolíne, Šterusy

Žiadateľ projektu: Člověk v tísni

Partneri: Beleco z.s., Sdružení místních samospráv České republiky , OZ Vidiecky parlament na Slovensku (OZ VIPA SK) 


Priložené fotografie