Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG_4820

Stretnutie Konzorcia projektu PoliRural H2020


Konzorcium projektu PoliRural H2020  sa  konečne mohlo osobne stretnúť a prediskutovať niektoré záverečné aspekty projektu.

Záverečné stretnutie konzorcia sa konalo na pôde poľnohospodárskej univerzity v Aténach v dňoch 7. a 8. septembra. 

Projekt "PoliRural - na budúcnosť orientovaný kolaboratívny rozvoj politík pre vidiecke oblasti a ľudí" je trojročný výskumný projekt financovaný Európskou komisiou cez výskumný a inovačný program Horizont 2020. Odštartoval v júni 2019 pod koordináciou Českej zemědelskej univerzity v Prahe. Spája kľúčové činnosti potrebné pre navrhovanie efektívnych vidieckych politík zameraných na ľudí a na budúcnosť, ktoré zároveň povedú k posilneniu vidieckeho obyvateľstva a k odolnejším vidieckym oblastiam.

Projekt je realizovaný inkluzívnym spôsobom za účasti vidieckych populácií, výskumníkov, expertov a tvorcov politík, ktorí majú spoločný záujem zjednotiť sa pri riešení bežných problémov.

Na projekte spolupracuje 37 partnerov z 15 krajín, vrátane Slovenska, ktoré je zastúpené Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre (národný koordinátor), Agroinštitútom, štátny podnik, Vidieckym parlamentom na Slovensku a mestom Nitra. Kľúčovou zložkou projektu je práca s aktérmi na regionálnej úrovni v rámci prípravy 12 pilotov projektu. Slovensko je jediným z nich, ktorý zahŕňa územie celej krajiny a predstavuje tak pre nás jedinečnú príležitosť. 

Hlavným cieľom projektu PoliRural je zatraktívniť európske vidiecke miesta a povolania pre usadené vidiecke obyvateľstvo a pre nových alebo potencionálnych nováčikov. 

Zmeny vo vidieckych oblastiach, ako sú vyľudňovanie, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity, môžu síce prebiehať postupne pomaly, ale majú často nezvratný charakter. Tvorcovia politík môžu riadiť tento vývoj s cieľom zníženia negatívnych dopadov. Za týmto účelom potrebujú poznať efektívnosť v súčasnosti používaných nástrojov politík, ako aj to kto z nich v skutočnosti profituje a v akom rozsahu, aké budú hlavné hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj a ako ovplyvnia ľudí, planétu, príjmy a využitie pôdy. Ak majú byť tieto poznatky skutočne užitočné musia prekonať tradičné sektorové myslenia a pretaviť sa do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov pod spoločným cieľom. 

Projekt sa realizuje v 5 na seba nadväzujúcich krokoch:

Analýza potrieb.

Párovanie intervencií. 

Zhodnotenie politík.

Výhľad do budúcnosti.

Transformácia politík.

Viac o PoliRural sa dozviete tu: https://polirural.eu/

Alebo na: https://atraktivnyvidiek.sk/

#h2020 #polirural SPU Nitra - Zelená univerzita Agroinštitút Nitra, štátny podnik Mesto Nitra


Priložené fotografie