Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
432647404_728752369412068_7175736099096430324_n

stretnutie na MPRV

  13.3.2024, sme sa na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka stretli so štátnym tajomníkom Jozefom Smatanom, pani Harsovou, pani Tvrdous cieľom spoločne pripraviť Konferenciu „Atraktívnejší vidiek IV“, ktorá sa bude konať 16.4.2024 v zasadacej miestnosti Kúrie na Táľoch, Nízke Tatry.

Konferencia je štvrtou v poradí spoločne organizovaných konferencií zameraných na zatraktívnenie vidieka (február, jún a október 2023). Ambíciou je hľadať spôsoby ako lepšie načúvať hlasu vidieka, posilniť vidiek a jeho obyvateľov, spájať sa pre spoločné ciele a spoločne formulovať víziu pre atraktívnejší vidiek po roku 2040 s cieľom lepšie čeliť bezprecedentným krízam a výzvam na vidieku. Zjednotiť sa pri riešení bežných problémov.

Vytára priestor na pravidelné stretávanie sa všetkých zainteresovaných aktérov (tvorcov politík a ich adresátov) a je spoločnou platformou pre zdieľanie aktuálnych informácií a formuláciu spoločných ďalších postupov. Zároveň predstavuje príspevok SR k Vidieckemu paktu EÚ a Dlhodobej vízii EÚ pre vidiecke oblasti. Vytvára sa aj priestor pre prezentáciu rôznych politík jednotlivých rezortov s pôsobnosťou na vidiek a zvyšuje sa participatívnosť na procesoch týkajúcich sa vidieka s ambíciou spoločne prekonať tradičné sektorové myslenie a pretaviť ho do spoločného úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov a rôzne rezorty pod spoločným cieľom posilňujúc synergie rôznych podporných mechanizmov.

 

Zároveň sme ministerstvu predstavili pokračovanie výskumného projektu #PoliRuralPlus v rámci programu Horizon Europe. Projekt sa zameriava na kolaboratívny vývoj politík pre vidiecke oblasti, naše združenie OZ Vidiecky parlament mladých na Slovensku spolupracuje s SPU Nitra - Zelená univerzita v rámci pilota na Slovensku, do projektu je zapojených 19 organizácií z 12 krajín

Priložené fotografie