Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
EVPM logo

Stretnutie partnerov Európskeho vidieckeho parlamentu (EVP)

Stretnutie sa konalo online 1.7.2020 o 10.00 hod a zúčastnilo sa ho 33 členov z rôznych krajín Európy.

Program bol zameraný na oboznámenie členov s procesom prípravy EVP. Tak ako predošlé ročníky aj tento sa bude uchádzať o podporu z programu Európa pre občanov (EfC), žiadateľom bude škótsky partner.

Počas stretnutia mali partneri možnosť vyjadriť sa k pripravovanej žiadosti a zahrnúť dôležité témy.

Druhým bodom programu bolo predstavenie hostiteľského regiónu a navrhovaného programu ďalšieho ročníka. EVP 2021 sa bude konať v poľskom regióne Kielce.

V poslednom bode programu sa spomínala udalosť uprostred dvojročného obdobia medzi jednotlivými EVP, ktorá sa plánuje v online priestore na jeseň tohto roka. VIPA SK bude už tradične súčasťou tohto podujatia.


Viac info na: https://europeanruralparliament.com

Priložené fotografie