Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
DSC_6174

Stretnutie priateľov mliečnych výrobkov


Stretnutie priateľov mliečnych výrobkov na Farme v Jasenovom


pripravil  pán Ing. Milan Bardy a odbornú časť Ing. Karol Herian, CSc.
Na tomto stretnutí  sa okrem Farmy Bardy a spoluorganizátorov za VIPA  s
Ing. Mariou Behanovskou a farmárov zo ZCHOK s Oľgou Apoleníkovou sa
zúčastnilo cca 150 ľudí z rôznych profesii. Boli tam poslanci mestského
zastupiteľstva Žiliny s Ing. Patrikom Gromom, PhD., i okolitých obcí,
bol tam i honorárny konzul Korejskej republiky Ing. Oldrich Kovař,
predstavitelia Rotary klubu zo Žiliny, zástupcovia Žilinskej i Bansko-
Bystrickej univerzity, okolití farmári, pracovníci z Ministerstva
pôdohospodárstva, mliekarenských podnikov ing. Ján Keresteš, ale aj naši
spolupracovníci, farmári z Čiech manželia Hrbkovci  ..
.......
Priložené fotografie