Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20230210_112359

Stretnutie s pánom Norbertom Kurillom, poradcom pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

 

     10.2.2023 sa konalo stretnutie s pánom Norbertom Kurillom, poradcom pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Účastníci stretnutia: Ing. František Mach, CSc, SZVTA,NORVT Modra,

Ing. Mária Behanovská, predsedníčka VIPA SK,

Ing. Vojtech Tlčik, PhD, penzión ADAM, Podkylava,

Mgr. Tatiana Harsová Odbor stratégií a prierezových činností, Sekcia stratégií, analýz a prierezových činností,

Ing. Daniela  Kollarová, SZVTA, DAJAMA, Bratislava,

Vincent Jakubec, spolok VINCÚR Modra,

PhDr. Ivana Juráčková, starostka Vinosady, Líderka  2022,

Ing. Martin Marko, sekcia poľnohospodárstva, odbor rastlinnej výroby.

Cieľom bolo prezentovať aktivity  Slovenského zväzu vidieckej turistiky, agroturistiky. Vidieckeho parlamentu Slovenska a  iných organizácii tretieho sektora  zamerané na rozvoj vidieka.

-       úlohy MPRV SR v rozvoji slovenského vidieka, Tatiana HarsováMPRV SR

-       úlohy Vidieckeho parlamentu Slovenska,Mária Behanovská

-        skúsenosti z podnikania vo vidieckej turistiky, poľnohospodárstve,

potravinárstve, Vojtech Tlčik

-       problémy podnikania v špeciálnej výrobe vo vinohradníctve, vinárstve na MVC,  Vincent Jakubec

-       skúsenosti zo spolupráce vedenia obce Vinosady a vinohradníkov, vinárov, Ivana Juráčková

-       úlohy SZVTA na podporu vidieckej turistiky, projekt RURALTOUR, Daniela Kollarová

 

 

 

Priložené fotografie