Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
sv_den_vody

Svetový deň vody, 22. marca 2021

  

     Dnes si pripomíname Svetový deň vody a ďakujeme, že si nájdete spolu s nami chvíľku sa zamyslieť nad tým, čo voda pre nás znamená, nad jej skutočnou hodnotou a nad tým, ako môžeme lepšie chrániť a využívať tento životne dôležitý prírodný zdroj.

Témou Svetového dňa vody 2021 jeskutočné ohodnotenie vody. Hodnota vody je oveľa viac, ako len jej cena. Voda má obrovskú a komplexnú hodnotu pre naše domácnosti, potraviny, kultúru, zdravie, vzdelanie, ekonomiku a integritu nášho prírodného prostredia. Ak prehliadneme ktorúkoľvek z týchto hodnôt, riskujeme nesprávne nakladanie s týmto nenahraditeľným zdrojom. Bez komplexného pochopenia skutočnej viacrozmernej hodnoty vody nebudeme schopní zabezpečiť tento kritický zdroj v prospech všetkých.

Pár globálnych faktov a čísiel:

o  3,2 miliardy ľudí žije v poľnohospodárskych oblastiach s vysokým až veľmi vysokým nedostatkom alebo nedostatkom vody, z toho 1,2 miliardy ľudí - zhruba šestina svetovej populácie - žije v poľnohospodárskych oblastiach s vážnym obmedzením vody. (FAO, 2020)

o  Viac ako 2 miliardy ľudí žijú v krajinách, ktoré čelia veľkému stresu z vody. (OSN, 2018)

o  Odhaduje sa, že do roku 2040 bude každé štvrté dieťa do 18 rokov na svete - spolu asi 600 miliónov - žiť v oblastiach s mimoriadne vysokým vodným stresom. (UNICEF, 2017)

o  700 miliónov ľudí na celom svete by mohlo byť vysídlených z dôvodu veľkého nedostatku vody do roku 2030. (Global Water Institute, 2013)

o  Asi 4 miliardy ľudí, čo predstavujú takmer dve tretiny svetovej populácie, pociťujú vážny nedostatok vody najmenej počas jedného mesiaca v roku (Mekonnen a Hoekstra, 2016)

o  Pri existujúcom scenári zmeny podnebia vytlačí do roku 2030 nedostatok vody na niektorých suchých a polosuchých miestach 24 až 700 miliónov ľudí. (OSN, 2009).

o  Tretina najväčších svetových systémov podzemnej vody je už v núdzi (Richey et al., 2015).

o  Takmer polovica svetovej populácie už žije v potenciálnych vodných oblastiach najmenej jeden mesiac ročne, čo by sa mohlo v roku 2050 zvýšiť na približne 4,8–5,7 miliárd. Asi 73% postihnutých ľudí žije v Ázii (69% do roku 2050) (Burek et al., 2016).

 ·        72% všetkých odberov vody využíva poľnohospodárstvo, 16% obce pre domácnosti a služby a 12% priemyselné odvetvia. (UN-Water 2021)

·        Na výrobu 1 kg ryže je zvyčajne potrebných 3 000 až 5 000 litrov vody, na 1 kg sóje 2 000 litrov, na 1 kg pšenice 900 litrov a na 1 kg zemiakov 500 litrov vody. (WWF).

·        Zatiaľ čo v súčasnosti hladuje takmer 800 miliónov ľudí, do roku 2050 by sa globálna výroba potravín musela zvýšiť o 50%, aby sa nasýtilo viac ako 9 miliárd predpokladaných ľudí, ktorí žijú na našej planéte (FAO / IFAD / UNICEF / WFP / WHO, 2017).

·        Techniky zberu a ochrany vody môžu zvýšiť produkciu dážďoviek kilokalórií až o 24% a v kombinácii s rozšírením zavlažovania o viac ako 40%. (FAO 2020)

·        Výroba a dodávateľský reťazec potravín tvoria asi 30% z celkovej globálnej spotreby energie. (FAO, 2011)

·        90% globálnej výroby energie je náročné na vodu. (OSN, 2014)

·        Predpokladá sa, že globálny dopyt po vode (pri odberoch vody) sa do roku 2050 zvýši o 55%, najmä kvôli rastúcemu dopytu z výroby (nárast o 400%). (OECD, 2012)

 Marieta  Okenková