Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20190702_054844

Syrársky jarmok v Novoti bol zas bohatší

Syrársky jarmok v Novoti bol zas bohatší

(Vyhodnotenie súťaže syrov)


    Aj v tomto roku v nedeľu 30. júna  obec Novoť a PD Agrovex v Novoti, pod vedením Ing. Jozefa Kondelu, usporiadali už tradičnýSyrársky jarmok „Novoťská hrudka“.  Bol  to už 14. ročník a možno smelo zas konštatovať, že bol tento jarmok v tomto roku zas krajší a bohatší. Zaslúžili sa o to usporiadatelia, ktorí pripravili bohatý kultúrny program pre návštevníkov i pre malé deti. Bolo tam aj množstvo  zaujímavých súťaží akou bolo aj tradičné ťahanie syrových nití a ťažiskom celého podujatia bola  bohatá prehliadku Ovčích hrudkových syrov a výnimočných Figurálnych syrov. 

    V tomto krásnom prostredí za výnimočne krásneho počasia prišlo na tento jarmok vyše 2 tisíc ľudí z blízkeho okolia, ale i zo vzdialenejších oblastí Slovenska. Na námestí bola celá rada predajných stánkov s tradičnými remeslami i predajne  úžitkových  výrobkov, ale i predajne vynikajúcich  špecialít z mäsa i syrov. Každý si tam našiel to, na čo mal chuť.

    Hlavným lákadlom a nosným programom bola však prehliadka syrov a súťaž v kvalite hrudkových ovčích syrov a v estetike a nápaditosti Figurálnych parených syrov z kravského mlieka. Súťažilo spolu 11 výrobcov so vzorkami  hrudkových ovčích syrov od výrobcov parených figurálnych syrov prevažne z hornej Oravy, ale i z Liptova, Kysúc i z Pohronia a 20 výrobcov  parených figurálnych syrov taktiež prevažne z okolia Novote - samotná  Novoť, Zákamenné, Mútne, ale i Hričovské Podhradie. Podobne, ako v predchádzajúcich rokov  všetky syry hodnotila odborná komisia podľa stanovených bodov a to u hrudky sa hodnotil  vzhľad a konzistencia a tiež  chuť a vôňa syra. Figurálne syry sa hodnotili iba podľa nápaditosti a estetiky a tiež podľa zručnosti pri spracovaní pareného cesta. 

    Všetci návštevníci jarmoku  mali možnosť hodnotiť tiež všetky Figurálne syry a ochutnať Ovčie hrudkové syry. Každý návštevník po skončení prehliadky napísal iba číslo vzorky ovčieho syra, alebo Figurálneho syra ktorý sa mu najviac páčil, alebo chutnal. Odovzdaných lístkov bolo takmer 1500 a tým  to bolo  veľmi objektívne a reprezentatívne hodnotenie. Pre všetkých účastníkov bolo veľmi prijemno prekvapujúce i to, že návštevníci Syrárskeho jarmoku hneď po skončení sv. omše cca od po1 11 hod. až do 15 hod. stáli v dlhých radoch vonku i v samotnom Obecnom dome, kde boli všetky syry vyložené , len aby mohli vidieť a okúsiť vyložené syry na súťaž.  Takýto obrovský záujem o syry nie je na Slovensku bežný a svedčí to o veľkom záujme domácich žien vyrábať v domácich podmienkach také nezvyčajne krásne parené syry.

    Všetky hodnotené syry boli  veľmi kvalitné a niekedy bolo veľmi podobné a bolo veľmi ťažko určiť, ktorý syr je lepší, alebo krajší.  Všetci účastníci súťaže by si zaslúžili pochvalu, no Odborná komisia i Verejnosť  určili nasledovné poradie víťazných syrov :

      

    Ovčí hrudkový syr – Hodnotenie Odbornej komisie

1.Miesto  -   PD Oravská Lesná,

2.Miesto  -  PD Liptovské Revúce,

3.Miesto  -  UNI – CON Kysuce, s.r.o. Raková.


    Ovčí hrudkový syr – Hodnotenie verejnosťou

1.Miesto  -  PD  Tvrdošín,

2.Miesto  -  PD  Oravská Lesná,

3.Miesto  -  PD  Trstená.


    Figurálne parené syry z kravského mlieka – Hodnotenie Odbornou komisiou

1.Miesto  -  Ľudmila Koleňová    -  Novoť,

2.Miesto  -  Mária Laššáková       -  Zákamenné,

3.Miesto  -  Viktória Vrábeľová    -   Zákamenné.


    Figurálne parené syry z kravského mlieka  -  Hodnotenie verejnosťou

1.Miesto -  Ľudmila Koleňová     -  Novoť,

2.Miesto  -  Veronika Pitáková     -  Novoť,

3.Miesto  -  Helena Grofčíková    -  Zákamenné.


    Uvedení víťazi získali od starostu obce Novoť a predsedu PD  Ing. Jozefa Kondelu krásny diplom a vecný dar. Všetkým víťazom treba úprimne poďakovať za ich vynikajúce syry, ale úprimná vďaka patrí aj všetkým účastníkom súťaže. Podrobnejšie hodnotenie všetkých syrov je možné získať u organizátorov jarmoku. 

    Tohoročný jarmok syrov v Novoti treba celkovo hodnotiť veľmi dobre a to pre veľký počet podujatí a i pre veľký počet Figurálnych syrov. Tvorba týchto parených figurálnych syrov sa začala vlastne v Novoti a v jeho okolí a postupne sa rozšírila už po celom Slovensku. Ľudia si už zvykli používať takéto syry na rôzne slávnostné príležitosti i ako pekný dar. Do budúcna budeme musieť sa trochu viac zamerať nielen na estetický výtvor, ale aj na kvalitu samotného pareného syra, aby sa krásny Figurálny syr mohol aj skonzumovať. Správne vykysnutý a naparený syr by si mal zachovať jemnú kyslomliečnu syrovú príchuť a mal by mať jemnú vláknitú štruktúru. To znamená, že parený Figurálny  syr, podobne ako pareničky, by nemal prekysávať  pri vysokej teplote, ale pri teplote, pri ktorej kyslomliečne mezofilné aromotvorné baktérie môžu sa naplno rozmnožovať. Ďalej je potrebné vystihnúť správnu dobu solenia a syr zbytočne nepreúdiť. Chuťovo dobré i vzhľadom krásne Figurálne syry majú veľkú perspektívu a možno by to mala byť aj naša vynikajúca značka kvality „Chránené zemepisné označenie“. 

    Ovčí hrudkový syr za posledné roky sa tiež podstatne zlepšil a bolo to vidieť i na tejto súťaži v Novoti. Pri výrobe ovčieho syra   podstatne sa zlepšili technické  podmienky, zlepšila sa celková hygiena a hlavne je, že zlepšila sa i kvalita syrov a ich zdravotná bezpečnosť. Veľmi prekvapujúce na tejto súťaži bolo  hodnotenie Ovčieho hrudkového syra verejnosťou. Doposiaľ panoval vo verejnosti názor, že ovčí hrudkový syr sa musí predávať hneď po výrobe, t.j. nevykysnutý, lebo údajne  „kyslý“ syr už  nie je dobrý a že takýto syr už odmietajú zákazníci nakupovať. Pri tejto súťaži sa ale potvrdil pravý opak. Široká verejnosť na súťaži v počte  takmer 1500 ľudí a odovzdaných lístkov, za najlepší syr hodnotila nie tie veľmi čerstvé, sladké, gumovité a vŕzgavé syry, ale syry, ktoré už po vykysnutí v teple 1 – 2 dni, mali bohatšiu arómu i plnšiu chuť. Veľmi dôležitý je poznatok,  že takýto  vykysnutý syr je  aj podstatne zdravší , zdravotne bezpečnejší a aj stráviteľnejší.

    Syrársky jarmok „Novoťská hrudka“ bol v tomto roku ozaj bohatší a všetci návštevníci určite boli veľmi spokojní. Zaslúžili sa o to skúsení organizátori z obce i poľnohospodárskeho družstva  a za to im patrí obrovské poďakovanie. Takéto vynikajúce spoločenské i odborné  podujatie  nielen že spestria život na dedine, ale pri tom  pomáhajú získavať ľudí pre prácu v poľnohospodárstve, zvyšujú záujem o vynikajúce mliečne výrobky a tým napomáhajú zdravej výžive i rozvoju vidieka.


Ing. Karol Herian, CSc., Žilina
Priložené fotografie