Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
ros

Tri zaujímavé on-line podujatia

      Vážené dámy, vážení páni, milé priateľky a priatelia otvoreného vládnutia,

 dávameVám do pozornostitri zaujímavé on-line podujatia, ktorésúčasťou nášhoTýždňa otvoreného vládnutia 2020a nezmestili sa do skráteného septembrového programu.

 1.     Nezávislé hodnotenie tvorby a úloh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie

Podujatie organizujeme v spolupráci s medzinárodnou centrálou Iniciatívy pre otvorené vládnutie.Prezentácia, ktorú povedienezávislá hodnotiteľka Iniciatívy pre otvorené vládnutie Mária Žuffová,prinesie pohľad „do kuchyne“ nášho členstva v Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Konkrétne sa zameria napohľadcentrályna tvorbu nášhoaktuálneho akčného plánu, ako hodnotia naše úlohy z pohľadu otvoreného vládnutia a ako sa tieto úlohy prelínajú s programovým vyhlásením vlády SR.

·        utorok, 3. novembra 2020,10:0011:30,na platforme Blue Jeans– link https://bluejeans.com/893511157?src=calendarLink (Platforma Blue Jeans funguje podobne ako platforma Zoom, na odkaz je možné pripojiť sa aj cez webový prehliadač, bez nutnosti inštalácie.)

 2.     Prístup k volebnému právu: Elektronizácia procesov

Odborná on-line diskusia Prístup k volebnému právu: Elektronizácia procesov nadväzujeme na panel, ktorý sa uskutočnil počas septembrového Týždňa otvoreného vládnutia 2020 a ktorý otvoril tému prístupu k volebnému právu ľudí žijúcich v zahraničí či ľudí so zdravotným znevýhodnením. Záznam z tohto panelu nájdete už teraz na Youtube kanáli OGP Slovensko. Oelektronizácii volebných procesovsa pod moderátorskou taktovkou odborníka na volebnú geografiu, analýzu volieb a volebné systémyDaniela Kerekesabudú rozprávať riaditeľka kancelárie odboru volieb, referenda a politických strán MV SREva Chmelováa vedúci oddelenia volieb ŠÚ SRJozef Brinda.

·        utorok 3. novembra 2020, 14:3015:30. Na diskusiu je potrebné vopred sazaregistrovaťna odkaze  https://forms.gle/RcUgH7kMM8yG8vTT9.(Samotný prenos diskusie potom bude prebiehať prostredníctvom nášho kanálu Youtube s možnosťou kladenia otázok prostredníctvom platformy sli.do. Detaily k pripojeniu budú vopred zaslané všetkým zaregistrovaným účastníkom a účastníčkam.)

 3.     Etika a etické dilemy v štátnej službe

Mimoriadne zaujímavú a užitočnú prezentáciu spojenú s diskusiou na tému Etika a etické dilemy v štátnej službe organizujeme v spolupráci s expertkami a expertmiRady pre štátnu službuv zloženíZuzana Šabová,Daniela Zemanovičová,Maroš Paulini,Martin Firák.Budeme savenovať výsledkom dotazníka a zberu dát od inštitúcií štátnej správy na témuetiky v štátnej službe, predstavímenástroje, ktoré pomáhajú presadzovaťetické riešenia v štátnej službe, napr.Etický kódex štátneho zamestnanca a otvorímediskusiu týkajúcu sa každodenných príbehovetických dilem, ktoré môžuúradníci či úradníčky bežne zažívať v práci.Podujatie jeurčené nielen úradníkom a úradníčkamverejnejsprávy, ale aj všetkým tým, ktorí a ktoré chcú ísť príkladom a rozvíjať otvorené vládnutie, ktorého súčasťou sú aj etika a integrita.

·        štvrtok,5. novembra 2020,9:0011:00. Predpokladom na účasť na tejto diskusii jeregistráciana odkaze https://forms.gle/nN7LeJD2ScHGzoPj6(Odkaz na platformu, na ktorej bude prezentácia prebiehať, dostanú zaregistrovaní účastníci a účastníčky vopred.) 

 Ak Vás zaujímajú aj ďalšie podujatia, ktoré v rámci Týždňa otvoreného vládnutia2020organizujeme, neváhajte nás sledovať na Facebooku, kde máme vždy aktuálne informácie. 

 v prípade akýchkoľvek otázok sa na mňa neváhajte obrátiť. 

S pozdravom a prianím pekného dňa, 

Lucia Lacika

Kontaktná osoba Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku|

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Pribinova 2|812 72 Bratislava|Slovenská republika

Sídlo: Cukrová 14|813 39 Bratislava|Slovenská republika

tel.: +421 2 509 44 924

lucia.lacika@minv.sk|www.minv.sk