Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
2951

TS MPRV: Špekulácie na úkor spotrebiteľa nebudeme akceptovať.

  

V ostatných dňoch sa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zhromažďujú informácie o tom, že tradiční slovenskí potravinári majú problémy s dodávaním tovaru najmä do obchodnej siete Kaufland, ktorá podľa nich preferuje cenovú politiku pred kvalitou potravín. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan je touto situáciou vážne znepokojený.V čase, keď kulminuje vojnový konflikt na Ukrajine, ktorý zapríčinil energetickú a cenovú nestabilitu v celej Európe, je absolútne neprijateľné, aby sa znižoval štandard potravinovej bezpečnosti štátu. MPRV SR odmieta parazitovanie na globálnej kríze tým, že obchodníci budú tlačiť kohokoľvek do zmien receptúr a zloženia výrobkov s jediným cieľom – zlepšiť svoj profit na úkor spotrebiteľa.

„Cenová politika obchodníkov nemôže víťaziť nad kvalitou potravín! Najmä, ak si uvedomíme, že  prioritou agrorezortu je potravinová sebestačnosť a bezpečnosť potravín a podriaďujeme tomu aj financovanie celého sektora. Cez rôzne finančné dotácie zo štátnych i európskych zdrojov sa snažíme dostať prostriedky do potravinárskeho sektora, aby sme udržali kvalitu i cenu potravín na trhu“, uvádza vo svojom vyjadrení minister Samuel Vlčan a dodáva: „Rázne preto apelujem na spoločenskú zodpovednosť obchodníkov a to najmä v tejto dobe, kedy potravinári a farmári čelia enormným nárastom vstupov pri svojej činnosti,“ spresňuje minister Vlčan.

Do rezortu ide tento rok cez výzvy z európskych peňazí takmer 314 miliónov eur. V týchto dňoch vyhodnocujeme Mimoriadnu pomoc pre potravinárov v objeme 8 miliónov eur a len v stredu sme uzavreli príjem žiadostí na Výnimočnú pomoc pre živočíšne komodity v objeme 15,7 milióna eur.

MPRV SR deklaruje, že sa nebude nečinne prizerať na to, ako napriek snahe štátu zachrániť celé vertikály, naráža na nezmyselný dovoz komodít, ktorých je na Slovensku dostatok. MPRV SR je pripravené ochrániť občanov SR a vnútorný trh pred akýmkoľvek druhom špekulácie obchodných reťazcov.